Aspekter av familjehemets uppdrag

I hÀndelse av separation och skilsmÀssa mellan makarna upptar en plats i sig familjehusets uppdrag: vi ser nÄgra viktiga aspekter som Àr relaterade till Àmnet

Aspekter av familjehemets uppdrag

Separation, skilsmÀssa och familjebostad

skilsmÀssa

Vid separation (samtycke och inte), som i skilsmÀssa, en relevant aspekt ges av uppdraget av familjehus.
Vad gÀller separationen, Àmnet, som tidigare reglerats av civila koden tillart.155-quater c.c., nu regleras med modifieringar avkonst. 337-sexies c.c. infördes i civillagen frÄn D.Lgs. N. 154 av 2013 (med titeln Granskning av gÀllande lagstiftning om förÀldraskap), som föreskriver följande: Assegnazione av det vÀlkÀnda huset och recepten i hemvist.
Njutningen av familjehemmet prioriteras med beaktande av barnens intressen.
Av uppdraget tar domaren hĂ€nsyn till regleringen av ekonomiska relationer mellan förĂ€ldrarna, med tanke pĂ„ eventuell Ă€ganderĂ€tt. RĂ€tten att njuta av familjen Ă€r förlorad om innehavaren inte lever eller upphör att leva permanent i familjen hemma eller sambo mer eller inte eller att fĂ„ ett nytt Ă€ktenskap. Uppdrag och Ă„terkallande order Ă€r transkriberbara och motsatta till tredje part enligtartikel 2643 c.c.

I nÀrvaro av mindre barn Àr var och en av förÀldrarna skyldiga att underrÀtta den andra inom 30 dagar om den Àndrade uppehÄllstillstÄndet eller bosÀttningsorten. UnderlÄtenhet att anmÀla krÀvs ersÀttning för eventuella skador som kan ha uppstÄtt hos maka eller barn pÄ grund av svÄrigheten att hitta Àmnet.

Familjehem, prioriterat barnens intressen

Som tydligt kan ses, intresset som uppenbarar sig bland alla och det av son, sÀrskilt om mindre.
Syftet med tilldelningsinstitutet Àr verkligen att se till att barnet inte utsÀtts för sÀrskilt stress och för att garantera en viss grad av stabilitet, Ànnu mer, om omkring honom förÀndras mÄnga viktiga saker.
Barn som ocksÄ kan vara Älder, om de inte Àr ekonomiskt sjÀlvförsörjande (se t.ex. Cass. n. 4108/1993) och kan födas frÄn förbindelse, men ocksÄ ut frÄn det.
Det Àr sÄ viktigt den relevans som barnen har i uppdraget av huset som nu förvÀrvas det inte det Àr tilldelat makan i frÄnvaro av avkomma (se t.ex. Cass. n. 3934/2008).

Familjebostad och hemvist

Sammanfattningsvis kan familjehemets uppgift enligt gÀllande rÀttspraxis inte beviljas om det gÀller en bostad som inte Det anvÀndes som ett familjehem.
Orienteringen har nyligen upprepats av regeringen av Kassationsdomstolen n. 22581 av 2015enligt vilkenuppdrag av familjen hem som krÀvs av konst. 155 kvater torsk. civila, som svarar mot behovet av att bevara den inhemska livsmiljöen, förstÄs som centrum för kÀnslor, intressen och tullar dÀr familjelivet uttrycks och artikuleras, tillÄts endast med avseende pÄ den egendom som utgjorde familjens samlingspunkt under samboet, med undantag av alla andra fastigheter som makarna hade tillgÄng till (Cass. civ. sekt. Jag n. 14553 av den 4 juli 2011).
I den dom som avses i meningen n. 22581 Hustrunens begÀran om att tilldela ett hus som inte var avvisades dÀrför nÄgonsin bebodd av familjen.

Tilldelning av ett familjehem och övergivande av hemmet

Förutom inte rÀtten vid nedlÀggning av bostaden (se t.ex. Cass. n. 13736/2003) eller di ny sambo eller Àktenskap (v. Cass. n. 2674/2007).

Uppdrag och ekonomiska rapporter

separation och familjebostad

I enlighet med andra meningen i första stycket ikonst. 337-e Han citerade, Dommarens uppdrag tar hÀnsyn till regleringen av ekonomiska relationer mellan förÀldrarna, med tanke pÄ eventuell egendomsnamn.
För majoritetsorienteringen Àr uppdraget, medan Med ekonomiska konsekvenser kan den inte anvÀndas till exempel för att möta makas behov ekonomiskt svagare (se ex. Cass. n. 13736/2003), eftersom det skulle resultera i en expropriation av den andra makeens egendomsrÀtt (se t.ex. Cass. n. 4735/2011).
I vilket fall som helst lagen om skilsmÀssa n. 898/1970 konst. 6, co.6, föreskriver, vad det gÀller oss, det Hemmet i familjehemmet Àr företrÀde för den förÀlder till vilken barnen anförtrotts eller med vilka barnen samlar sig bortom majoritetsÄldern. Under alla omstÀndigheter mÄste domaren i samband med fördelningen bedöma makarnas ekonomiska villkor och skÀlen till beslutet och gynna den svagare maken.

Familjehus och exklusiv egendom

Uppdraget kan ocksÄ handla om egendomen ensamrÀtt av en av de tvÄ (se t.ex. Cass. n. 23591/2010).

Tilldelning av familjehuset och transkription pÄ fastighetsregister

Alltid enligt de citerade konst. 6, co.6, L. om skilsmÀssa, Uppdraget, som transkriberat, Àr motstÄndskraftigt mot den tredje köparen enligt konst. 1599 i civillagen; l 'konst. 1599 c.c.. Det handlar omverkstÀllighets till tredje delen av hyresavtalet (om det har ett visst datum före försÀljningen).
Den nÀmnda artikeln erkÀnner verkstÀlligheten till tredje parter, för fastigheter, inom nio Är, Àven om det inte finns nÄgon transkription i fastighetsregister.
Trots hyresavtalets respekt om köparen har Ätagit sig i denna riktning till sÀljaren.
Under istÀllet förkonst. 337-sexies c.c. TillhandahÄllandet av familjehusets uppgift, sÄsom Äterkallelsen, kan transkriberas och motsÀttas tredje man, i enlighet medkonst. 2643 c.c..: Artikeln anger vilka handlingar som gÀller fastigheten som gÄr transkriberas pÄ offentliga fastighetsregister Konsekvensen av transkriptionen av bestÀmmelsen i frÄga Àr just denverkstÀllighets till tredje part som köper fastigheten.
Den rÄdande rÀttspraxis har bekrÀftat att uppgiften Àr motsÀttbar Àven om det inte finns nÄgon transkription, Àven om det bara Àr nio Är (v. Cass. n. 24321/2007).
SkadestÄndsansökan mot sÀljaren som inte underrÀttade köparen om företaget var ocksÄ tillÄtet liten detaljer om fördelningsbestÀmmelsen (ej transkriberad).

Uppdrag och lÄn

Ofta Àr huset tilldelat i lÄn av en tredje part, vanligtvis en familjemedlem.
I detta avseende gÀller det mest kontroversiella problemet möjligheten för lÄntagaren att nÀr som helst begÀra att tillgÄngen ÄterlÀmnas eller inte. Faktum Àr attkonst. 1809 c.c.. tillÄter, i första stycket, ÄtergÄngen till överenskommen term eller vid upphörande av anvÀndningen i enlighet med kontraktet, medan det i andra stycket tillÄts att tillgÄngen ÄterlÀmnas i hÀndelse av ett brÄdskande och oförutsÀgbart behov av tröskeln redan innan.
Eftersom det inte finns nÄgon bestÀmning av termen, som i vÄrt fall, fokuserar allt pÄ att övervÀga destinationen för bostadsbruk till betydande familjeliv i förhÄllande till lÄneavtalet.
Enligt vissa domar Àr svaret nej; enligt andra ja.
I det första fallet erkÀndes Äterbetalningen av fastigheten av lÄntagarens enkla vilja (v. Cass. n. 15986/2010); i det andra endast i brÄdskande behov (v. Cass. n. 3603/2004).Video: Viktigt! Socialen fÄr anvÀnda sig av Facebook uppgifter!