Slutsats av affären och rätten till provision för fastighetsmäklare

Mäklare, som agerar som medlare, erhåller rätten att beställa endast om åtgärden slutar som ett resultat av hans ingripande.

Slutsats av affären och rätten till provision för fastighetsmäklare

Fastighetsmäklare och rätt att beställa

immobile vision

i vardagslivet Det händer ofta att personer som är intresserade av en fastighet vänder sig till en fastighetsbyrå, att detta kommer att träffa parterna eller helt enkelt göra lägenheten till den intresserade, men då inte ingen nås Överenskommelse om inte länge senare och utan agentens impuls, men av andra ämnen eller helt enkelt av parterna.
Hur justerar vi i dessa fall? Det stiger eller inte rätten att beställa för fastighetsmäklare som först behandlade relationen?
Såvitt vi är berörda, enligt civilkoden, är han medlaren sätter i relation två eller flera parter för att ingå ett företag, utan att vara kopplade till någon av dem genom samarbete, beroende eller representation (konst. 1754 c.c..).
Agenten kommer att ha provision (från varje part) om avtalet ingås på grund av hans ingripande (art.1755 c.c..).
Det är självklart att för att bedöma varje enskilt fall korrekt om mäklaren är ansvarig för kommissionen är det nödvändigt att förstå vad vi måste förstå för ingående av avtalet och för effekt av medlareens ingripande.

Slutsats av affären

För avslutandet av affären, för kommissionens uppgift, måste vi förstå en operation som innebär att ett ekonomiskt nyttjande; Butiken måste anges på ett sätt juridiskt lämplig för att uppnå önskat resultat av parterna det vill säga det relativa kontraktet (såsom den preliminära försäljningen), för att erkänna kommissionen, kan inte vara ogiltig (se, till exempel, Cass. n. 8555/2006).
Det måste därför vara konstitutionen av en begränsning som ger rätt att agera för uppfyllandet av de fastställda avtalen eller i fel för ersättning av skadan. Till exempel, ett preliminärt kontrakt, null som inte skriftligt skriftligt inte det har ansetts vara ett tillräckligt element för erkännande av kommissionen (v. Cass. n. 10553/2002, o Cass. n. 18779/2005eller igen Cass. n. 22000/2007).
Klienten är alltid gratis att sluta verksamheten eller inte, och om inte, om han vägrar att nå överenskommelsen, kommer medlaren inte att kunna göra anspråk på förmåner som endast tillhör förmånen till ersättning för de utgifter som avses ikonst. 1756 c.c.. (V. Cass. n. 5095/2005, o Cass. n. 11244/2003); annars är det nödvändigt att erkänna kommissionen även i avsaknad av att avtalet uppnås, enligt vissa beslut, en ytterligare pakt, bestående av åtagandet att betala för den verksamhet som inte var knuten till uppnåendet av affären, utan till åtagandet från agentens organisation i sökandet efter den tredje part som är intresserad av verksamheten (se Cass. n. 2067/2002).

Slutsats av överenskommelsen och ingripande av medlare

tangent i plåstret

Det måste finnas bevisade bevis mellan genomförandet av affären och medlingens ingripande orsakssambandJu svårare det är att bevisa ju mer vi avstånd oss ​​i tid från uppdraget till agenten och hur mycket mer ingriper i händelsekedjan som leder till överenskommelsen andra ämnen, som till exempel andra medlare.
Det har ibland bestämts att rätten till provision måste erkännas även när aktiviteten inte har varit en faktor determinant och exklusiv för att uppnå affären, förutsatt att det till exempel kan bestå av enbart aktivitet av signal, sedan förbättrad från parterna med den effektiva ingåendet av kontraktet (Cass. n. 709/2010).
Vidare beslutades det att inte det är viktigt att förhandlingarna eller utarbetandet av kontraktet se medlareens ingripande, eftersom det är tillräckligt att han har träffat parterna och att de har kommit överens på grund av hans ingripande (v. Cass. n. 23438/2004); dessutom varken tidens gång eller ingrepp från andra de betraktas som element för att utesluta mediatorens kausalbidrag i början (v. Cass. n. 15014/2000).
Det var dock utom hans bidrag, även om han hade gjort parterna att träffas, uppstod ingen överenskommelse, om inte efter en lång tid, efter en tredje parts eller partys själva impuls (v. Cass. n. 5952/2005 och till sist Cass. n. 15/1120) och detta eftersom återupptagandet av förhandlingar har skett till följd av nya initiativ som helt och hållet är oförbundna med de föregående och villkoras av dem, så att mediatorens ursprungliga ingripande kan uteslutas. (Cass. n. 15/1120).
Förutom att, för erkännande av medlareens ingripande, beslutades att ingående av avtalet kan äga rum även efter att kontraktet löper ut medling, förutsatt att medlare har relaterat entreprenörerna med en orsakssammanhangande verksamhet i syfte att ingå avtalet (Cass. n. 23842/2008).

Intervention av flera medlare

Enligtkonst. 1758 c.c. När man kommer fram till affärsavslutningen tack vare flera medlare, kommer var och en av dem ha rätt till en del av kommissionen. Rättsväsendet anser att för att lagen ska kunna tillämpas kan ett sådant flertalsbidrag vara gemensamt eller distinkt, samtida eller efterföljande, överens eller självständigt, på grundval av samma kontor eller flera kontor (se Cass. n. 16157/2010 och Cass. n. 5952/2005).
I huvudsak Det handlar om ombyggnad, varje gång, händelsernas gång och sedan identifiera den roll som agenten har haft. I domstol kommer denna verksamhet att utföras av domaren.
Med tanke på de intuitiva svårigheter som kommer att uppstå vid fastställandet av varje orsaks bidrag i händelseförloppet och sedan det okända om det möjliga resultatet av förfarandet om befrielse av medlareens bidrag i orsakssambandet i kontroversiella situationer, Det skulle vara praktiskt att sträva efter att avsluta affären med en utomrättsligt avtal mellan de berörda parterna.Video: Snart blir det dyrare att bo – här är råden