Bygga interventioner: Vad är kundens ansvar?

Vid byggnadsarbete, till och med liten, har kunden ansvar för både stadsplanering och säkerhet på byggarbetsplatser.

Bygga interventioner: Vad är kundens ansvar?

Operatori edili

Innan du börjar byggnadsverk Det är viktigt att utvärdera vilka som är kundens ansvar
Ofta de som beställer arbetet
vet inte tydligt de många skyldigheter som måste uppfyllas för att genomföra regelbundna insatser och inte medföra några problem med försäljning av fastigheten.
Vissa ansvarsområden kan delegeras till andra ämnen (till exempel projektledare eller designer) men vissa är fortfarande typiska för kund.

Vem är kunden?

Det är ämnet på uppdrag av vilket byggnadsarbete utförs av ett företag eller av egenföretagare (elektriker, murare, rörmokare).
Det kan vara en fysisk person (som för hemägaren) o laglig (som i fallet med ett bostadsområde) och är ämnet som har makten beslutsfattande och ekonomiskt.
√Ąven f√∂r sm√• renoveringar spelar √§garen, hyresg√§sten eller vem som har en riktig r√§ttighet p√• fastigheten (naken √§gare, livr√§ddare etc.) rollen som kund och uts√§tts f√∂r en serie av ansvar.

Urban ansvar

Gli strumenti del tecnico edile

Före en byggnad, både nybyggnation och renovering, måste du förstå inom vilken kategori av interventioner faller tillbaka (enligt indikationerna på Konsoliderad text av byggnaden DPR 380/01).
Beroende på typ av ingripande i själva verket kan det vara vanligt underhåll, extra underhåll, renovering av byggnader etc.
Inklusive interventionskategorin kommer det att vara känt om arbetet ska utföras med en möjlig titel (bygglov), med en kommunikation (CIL eller CILA) eller utan bestämmelse.
Beroende på dessa överväganden, som inte alltid är lätta att förstå, kommer man att veta på vilket ansvarsområde kunden faller.
För ingripanden av vanligt underhåll Det finns ingen skyldighet att överlåta arbetet till en designer eller en projektledare.

  • F√∂r extra underh√•ll det √§r bara n√∂dv√§ndigt att anst√§lla en formgivare som m√•ste montera med avseende p√• stadsplaneringslagstiftningen med en teknisk rapport.
  • F√∂r mer komplicerade ingrepp som kr√§ver Bygglov eller SCIA Det √§r n√∂dv√§ndigt att √∂verl√§mna uppgiften till en formgivare och en verkst√§llande direkt√∂r (de tv√• rollerna kan omfattas av samma √§mne).

Chiedi un progetto per la tua casa

Den nationella lagstiftningen (TU 380/01) är ganska tydlig i ämnet, men lokala bestämmelser kan ha små skillnader och särdrag.
Till exempel i Roms kommun Det är obligatoriskt att utse en projektledare även för CILA (Asserted Start of Works Communication), ett användbart verktyg för att utföra extra underhållsarbete (typisk renovering av en lägenhet med ändring av intern distribution).
Kommunen motiverar denna begäran genom att återkalla en artikel av Kommunala byggreglerna.

Påföljder för administrativt ansvar

I allmänhet finns det två typer av straff:
- administrativa vid arbete som utförts på ett sätt som inte överensstämmer med bestämmelserna om de faller under rutin eller extra underhåll.
- kriminell vid jobb som kräver bygglov eller SCIA.
Till exempel är du föremål för administrativ påföljd om du ändrar den interna fördelningen av en lägenhet utan att kommunicera arbetet med din kommun, medan du faller i straffområdet för att bygga missbruk om du stänger en balkong med en veranda eller gör en vindsebolig utan tillräcklig kvalifikation.

Frånvaro av stadsöverensstämmelse

Men utövande av byggnadsinterventioner, även av blygsam storlek, på ett oregelbundet sätt innebär inte bara ett administrativt eller straffansvar, utan framförallt svårigheter att kunna sälja fastigheten enkelt.
Faktum är att det inte är möjligt att sälja en fastighet utan att ha fullständig stads- och kadastral regelbundenhet och att det är svårt att reglera tillståndet.

Ansvar inom säkerhetsområdet

Committente e tecnico

Säkerhet vid byggarbetsplatser, även vid små ingrepp, svarar på TU om säkerhet DL 81/08.
Vid jobb där flera företag eller egenföretagare är anställda (vanligtvis sker detta i det mesta av arbetet), är det nödvändigt att utse en säkerhetskoordinator I planeringsfasen och en i genomförandefasen måste dessutom klienten skicka till den lokala ASL preliminär anmälan med vilken han meddelar arbetets egenskaper, startdatum och koordinatorernas namn.
När det gäller ett uppdrag som tilldelats ett enskilt företag är kunden i vilket fall som helst ansvarig för att bedöma regelbundenhet och tillförlitlighet.
den påföljder På grund av oegentligheter i säkerhetsbestämmelserna är de vanligtvis strängare än de som gäller för oregelbunden stadsplanering.
Klienten kan befria sig från skyldigheter och ansvar om han utser en ansvarig för arbetet, den här siffran är mycket användbar speciellt vid komplexa ingrepp som i kondom.Video: The new era of positive psychology | Martin Seligman