Räknare för fixturer

Det är möjligt att installera olika typer av husarmaturer, skapa olika lösningar för profilen på det murverk som ramen placeras på.

Räknare för fixturer

Det är möjligt att installera husets armaturer genom att skapa olika lösningar mellan profilen på murverket som ramen är placerad och den senare. Armaturerna kan installeras på plats efter förverkligandet gips utsidan av byggnaden och innan förverkligandet av det inre gipset. På så sätt är det inte någon annan verksamhet som ska genomföras när det gäller byggnadens externa del. Med avseende på den inre delen av byggnaden är det möjligt att göra gips och eventuell efterbehandling, med referenselement som de profiler som täcker själva armaturernas stolpar.

Typer av armaturer och tillbehör

Innan du skapar gipset utanför byggnaden är det nödvändigt att veta vilken typ av ram som kommer att användas och eventuella tillbehör eller ytterligare stängning och skyddselement. Bland de vanligaste lösningarna för att förverkliga fönster, franska fönster och dörrar som ger på balkonger finns det de som ger skuggorna efter infixen och utåt eller de klassiska napolitanska dörrarna, den senare nästan alltid gjort i järn av skyddsskäl.
Järnunderramen som den i bilden, förankrad i väggen, är nödvändig för installationen av Napolitansk järn. Det napolitanska järnet kunde inte svetsas på en försänkbar motram eller en underram av annat material. Det bör noteras att underkarmens och napolitans termiska brygga alltid bryts mellan det napolitanska järnet och trä- eller PVC-ramen, vilket minskar värmeförluster.

controtelaio infisso non incassato

Persiennerna, nu nästan alla kontrollerade elektriskt, tillåta respekt för dörrarna att bättre styra fördelningen av naturligt ljus i rummen, tillsammans med funktionen frånkopplad från alla gardiner. Skuggorna kan faktiskt justeras till önskad position tills de är helt öppna eller helt stängda. Dessa två tillstånd är de enda som är möjliga för dörrarna.
Ett extra tillbehör till fönster, dörrar och fönster är fönstren myggnät som generellt ligger mellan armaturernas dörrar och ytterdörrar eller mellan armaturerna och skuggorna. I vilket fall som helst definierar definitionen av det system som ska antas i sin tur vissa vägar för murverk och andra ytbehandlingar och dekorationselement som tarmmarmor och eventuella utsmyckningar längs ramens omkrets. Imbotti som kan tillverkas av samma marmor eller gjorda av olika material som aluminium eller stål. I följande bilder är det möjligt att identifiera två tydliga ytbehandlingar av murverket nära fönsterramarna, även om båda lösningarna har utformats för att skapa armaturer som skyddas evigt av elektriskt styrda stålrullar.

controtelaio infisso incassato

I den första lösningen la struktur järn eller motram som stöder ramen har blivit helt drunkna i väggen, foto på sidan. På så sätt var det möjligt att gipsa den yttre delen upp till den inre delen av väggen där ramen placeras. Hörnet på väggen är sedan färdigt som den plasterade väggen och kan färgas på samma sätt upp till profilen på ramen. I bilden ovan är strukturen som ramen ska stödjas synlig, i dess råa tillstånd.
I detta fall kan denna struktur eller ram vara täckt från dörren eller fönstret, vilket kommer att sluta på den plasterade väggen. I båda fallen kommer luckans guide att ta några inches på båda sidor av facket. Alternativt, i den första lösningen som beskrivs, med rammen av ramarna helt försänkta, är det möjligt att lämna ett steg bakom vilket ställer spärren.
På detta sätt, som anges i bilden ovan, finns det möjlighet att inte subtrahera ytterligare plats användbart för fönstret, speciellt om detta utgör en tillgång till en balkong eller en terrass. Dimensionerna i form av djup, från windows och fönsterluckor eller från balkongen Napolitanska dörrar definierar ramens tröskelvärde.
Om tröskelvärdena är det bra att observera att i de särskilt kalla områdena, för att minska de termiska dispersionerna mot utsidan, är tröskelvärdena i enlighet med fixturerna uppdelade i två delar. En del mot snittet mellan utsidan och ramen och en del mellan ramen och det inre av huset. den vakuum mellan de två delarna fylls den med hjälp av en värmeisolator eller bakelit.
I de flesta regioner motiverar minskningen av mindre än ett fåtal procent av dispersionen inte behandling utan standard, och tröskeln för enkel eller hel är den mest utbredda. Alternativt, med en isolerande beläggning, såsom parkett, för att minska värmeförlusten kan tröskeln läggas så att den kommer i kontakt med parketten under ramen när den är stängd.Video: Suspense: Summer Night / Deep Into Darkness / Yellow Wallpaper