Avgränsning av bostadsrättens parkeringsplats

Om ett bostadsområde har en gemensam parkeringsplats, kan församlingen, lagligen och för att reglera användningen av den, besluta att avgränsa den

Avgränsning av bostadsrättens parkeringsplats

Om ett bostadsområde har en gemensam parkeringsplats, församlingen, lagligt och för att reglera dess användning, kan bestämma att avgränsa den med anbringandet av en automatiserad bar vid ingången.

Parcheggio

Detta är i huvudsak beslutet från Court of Ivrea med en mening i februari 2 februari.Två element att, när du läser meningen, förtjänar en omnämning.först Den piemontonska domstolen antar begrepp om ogiltighet av aktieägarnas resolution som godkändes vid den tid som formulerades av högsta domstolens United-sektioner med mening n. 4806/05För det andra upprepas det så länge som Församlingen reglerar metoderna för att använda vanliga saker, utan att därigenom komprimera de individuella rättigheterna för enskilda bostadsrätter på samma sätt är hans ingripande mer än legitimt.De enda invaliditetsprofilernai det fallet kan jag relatera till de majoriteter som är nödvändiga för en sådan överläggning. I förevarande fall Condominiums Assise hade bestämt installationen av en automatiserad bar vid ingången till det gemensamma området som är avsett att stoppa fordonet för att avgränsa det med hänsyn till den allmänna vägen och därför undvika den så kallade vilda parkeringsplatsen.Efter detta beslut av bostadsrätterna beslutade att agera rättsligt för att erhålla ogiltigförklaring av beslutet om ogiltighet av samma sak överklagande avvisades Varför ©, läser meningen, Resolutionsförsamlingen kan endast anses vara ogiltig om den saknar de väsentliga delarna, med ett omöjligt eller olagligt föremål (i motsats till allmän ordning, moral eller god moral) med ett föremål som inte omfattas av sammansättningens behörighet, om de påverkar om de enskilda rättigheterna på vanliga saker eller på den exklusiva egendomen för varje bostadsrättslägenhet, och slutligen, om de ändå är ogiltiga i förhållande till föremålet (Modena lag, avsnitt I, 08/02/2008 - Trib. Benevento, 26/02 / 2008).Det är dock ingen tvekan om att resolutionen som fattades av bostadsmötet om (...), faller inte i de nämnda kategorierna.

Parcheggio

Faktum är att det inte anses ha ett omöjligt eller olagligt föremål, och det anses inte ha påverkat de otillgängliga rättigheterna för bostadsrätter. Tvärtom, att ha som föremål gemensamma delar av bostadsrättsläget och inte påverka de individuella rättigheterna för enskilda bostadsrätter på ovannämnda gemensamma delar, den ifrågavarande resolutionen kan väl antas av majoriteten av bostadsrätter, med förbehåll för eventuella tvister som rör förekomsten av det beslutsfattande och beslutsfattande som föreskrivs för lag, som dock högst skulle kunna ha påverkat annullerbarheten av samma upplösning men absolut inte på grund av sin ogiltighet
(Trib. Ivrea 2 februari 2011). Det är värt att nämna, för fullständighet, det aktieägarnas beslut om användandet av den gemensamma saken, enligt bestämmelserna i art. 1138 c.c. (beträffande fastighetsförordningen) måste fattas med gynnsam omröstning av majoriteten av de som deltar i mötet som representerar minst 500 tusendedelar.Video: Göteborgs kommunfullmäktige 2018-05-17