Trådlösa övningar

Den trådlösa borren kan erbjuda stor mångsidighet, förutsatt att den används med rätt tillbehör och matningsmetod i linje med behoven hos dem som använder den.

Trådlösa övningar

Sladdlös borrmaskin och skruvmejsel

den trådlös borrning är utan tvekan en av de mest värdefulla allierade för dem som behöver göra olika jobb. Arbetar utan en elektrisk kabel, det ger enorm användarfrihet och åtgärd i alla driftssituationer. Borrare med mycket långvariga avgifter och mycket snabba påfyllnader finns idag.

Sladdlös borr

Den trådlösa borren är utrustad med a ackumulator extraherbar vanligtvis införd vid basen av handtaget. Det finns modeller med olika spänningar (t.ex. 7,2 V - 9,6 V - 14,4 V) som har ökande krafter. Utrusta dig med minst två ackumulatorer så att du kan använda en medan den andra laddas.
Varaktigheten av avgiften är proportionell mot den mängd arbete som utförs medan laddningen har en varaktig varaktighet från modell till modell (det finns versioner med mycket snabb laddning).
Den trådlösa borren är speciellt lämplig för att fungera som Trådlös genom att dra åt de speciella insatsens chuck med en platt eller tvärgående skruvmejselspets. Den är mindre lämplig för att göra hål med ganska stora diametrar och hål i murverk eftersom endast några modeller (exklusivt professionella) används för slagverk.

Tillbehör för trådlös borrning

I laboratoriet, den kolumnstöd Det är det väsentliga tillbehöret för att kunna borra perfekt vertikala och exakta hål. Borren hålls vertikalt medan den med en spak sänks genom att borra hålet. I vissa modeller kan stödkolonnen lutas i olika riktningar för att göra lutande hål. På botten av kolonnen måste stöd vara fast en platt chuck, specifik för denna användning, vilket gör det möjligt att fast hålla bitarna på gång.
den chaser Den består av en cirkulär skärare utrustad med en skaft. Satsas på borrkrossen och glider på väggen, gör skäraren ett stort spår, vilket är idealiskt för placering av elektriska ledningar. Med svansstångsspåret kan exakt fräsning utföras på de två styckena som ska kopplas för att göra sammansättningar av särskild kvalitet.

Redaktörerna rekommenderar

Traditionellt litiumbatteri

Vid val av en trådlös borrning, är det oundvikligt att kvaliteten hos den senare har ett betydande inflytande på kvaliteten på de tjänster som erbjuds av instrumentet. Att kunna räkna med ett långvarigt batteri är desto viktigare eftersom de jobb som måste utföras är komplicerade: måste ofta sluta att ladda arbetsverktygets ledningar till förlust av tid och besvär.

Sladdlös borr

Samtidigt måste vi dock komma ihåg det mångsidighet och praktiken att använda en trådlös borrning, vilket är viktigt för att utföra arbete även i slutna utrymmen och för att ha ett verktyg som alltid är hanterbart.
Den viktigaste skillnaden som ska utvärderas, med avseende på batterierna, är valet mellan de traditionella och de som till litium.
Den stora skillnaden ligger i minneseffekten: det möjliggör fullt utnyttjande av den energi som ackumuleras i litiumbatteriet, vilket kräver mindre frekventa laddningar jämfört med traditionella batterier och säkerställer en långsammare försämring av själva batteriet.
Tvärtom, i traditionella batterier det är mer troligt att avgiften kommer att vara mindre och att den därför borde stoppa jobbet oftare.
Skillnaden accentueras av det faktum attminneseffekt Den lagras i flera laddningscykler, vilket garanterar optimal utnyttjande av lagrad energi. Minneseffekten gör det särskilt möjligt att undvika att laddningsproblem uppstår när apparaten sätts i laddning även om den inte är helt avlopp. Om du till exempel använder ett traditionellt batteri sätter instrumentet i laddning när det fortfarande innehåller 20% av energin, registreras denna kvantitet inte senare och kan därför inte användas.
Det bör dock betonas att även om det gäller traditionella batterier är frånvaron av minneseffekten alltid mindre märkbar och prestandorna garanteras under allt längre tid, medan batterikapaciteten kan förbli oförändrad under en längre tid.
Å andra sidan har litiumbatterier också lite biverkningar: De är föremål för progressiv nedbrytning, även om de inte används, därför har de en livslängd, eller i alla fall en period med hög effektivitet, förutbestämd, även om den är långvarig.
I allmänhet kan kostnaden för litiumbatterier ha större påverkan än vad konventionella batterier på slutpris av produkten kommer därför valet att orienteras utifrån de faktiska behoven och prognoserna för användningen av den trådlösa borren.

Den första platsen på DIYVideo: HEMLIGHETEN BAKOM EN BIKINIFITNESSRUMPA! | HELT RUMPPASS | POSERINGSTRÄNING