Ekodesign: det nya dekretet

Italien införlivar Europeiska unionens riktlinjer för ekodesign och nya scenarier för miljövÀnlig design.

Ekodesign: det nya dekretet

eco design_1

Den publicerades de senaste dagarna i den officiella tidningen Lagdekret 15/2011, genomförande av direktiv 2009/125 / EG för miljövÀnlig produktdesign och energirelaterade material och utgör ett viktigt steg i byggsektorn.

Italien införlivar dÀrför EU: s riktlinjer ekodesign.

Diskussionen, som började i november 2010, slutade för nÄgra dagar sedan med en uppdaterad text, enligt vilken anvÀndningen av produkter som fönster, isolatorer och kranar ger en viss miljöpÄverkan och det Àr dÀrför nödvÀndigt att minska flödet genom olika instÀllningar i byggdesignen.

Vid slutet av anvÀndningen kan produkterna och materialen anvÀndas igen med samma syfte som de konstruerades för. I lagstiftningsdekretet nÀmns faktiskt definitioner av ÄteranvÀndning, Ätervinning, Ätervinning och farligt avfall, vilka inte stÀmmer överens med miljökoden, lagdekret 152/2006.

Texten öppnar dörrarna till nya scenarier för miljövÀnlig design.

ecodesign_2

Det kommer ocksÄ att fungera som ram för utfÀrdande av successiva regler som gÀller de enskilda kategorierna av produkter och material, vilket kommer att ta hÀnsyn till effekterna av de nya bestÀmmelserna för smÄ och medelstora företag.

I denna text upprepas det som Ätervinning kan inte innebÀra energiÄtervinning som tvÀrtom mÄste ske med direkt förbrÀnning, för att Ätervinna vÀrme.

De nya reglerna kommer faktiskt att orsaka a pÄverkan pÄ produktionssektorn, sÀrskilt för smÄ och medelstora företag. DÀrför kommer mer tid att behövas för samrÄd och införande av specifika lösningar som syftar till olika produktionssektorer.Video: