FörlÀngning av den toskanska husplanen till 2019

Toscana-regionen har förlÀngt Toscana-bostadsplanen till 2019: sÄ snart den publiceras, den regionala lagen n. 91 av den 27 december 2019 trÀder i kraft omedelbart.

FörlÀngning av den toskanska husplanen till 2019

FörlÀngning av Toscana Regionens hemplan

Typisk toskansk by

den Toscana Region Han sa ja till den sista förlÀngningen av regionplanplanen.
Regelverkan var publicerat pÄ Officiell tidskrift för regionen den 30 december 2016.
Det handlar om LR n. 91 av den 27 december 2016.
Art. 4 Auktorisationsrubriker för extraordinĂ€ra bygginterventioner, Ändringar av artikel 7 i l.r. 24/2009, stycke 1, enligt följande: I punkt 2 i artikel 7 i regional lag av den 8 maj 2009, n. 24 (Urgent och extraordinĂ€ra Ă„tgĂ€rder som syftar till att Ă„teruppliva ekonomin och uppgradera arvet
byggnaden) ska orden 31 december 2016 ersÀttas med följande: 31 december 2018.
Som meddelats av regionen och rapporteras om lagtexten Àr det extraordinÀrt och dÀrför Det kommer inte att ge andra tillÀgg.

FörlÀngning av Scias hus i Toscana

Vad betyder det vÀsentligt?
För det första att villkoren i den toskanska regionala lagen som innehÄller bestÀmmelserna om husplanen, n. 24 av 2009, som ursprungligen upphörde den 31 december 2010, sedan förlÀngdes, Äterfördes framÄt.
Exakt vilken term förlÀngs?
Den som ska deponera Scia (Certifierad startrapportering), som inte lÀngre Àr 31 december i Är men al 31 december 2018.

Planera Toscana Region House

Som nÀmnts Àr referensrÀtten den n. 24 av 2009, berÀttigad Urgent och extraordinÀra ÄtgÀrder som syftar till att Äteruppliva ekonomin och uppgradera befintliga byggmaterial.
Sammanfattningsvis ger denna lag under vissa förutsÀttningar möjligheten att strÀcker den befintliga byggnader genom interventioner pÄ bostadshus (v. konst. 3), byggnader för industriella eller hantverksÀndamÄl (se konst. 3a) eller att genomföra interventioner övertid rivning och Äteruppbyggnad pÄ byggnader avsedda för privat bruk (se konst. 4).

OförÀndrat innehÄll: utbyggnad av bostadshus

Projekt av ett hus

Vissa Àndringar av ovannÀmnda lag infördes med Regional lag n. 79/2015 vilket bland annat innebar en första förlÀngning till 31 december 2016.
NÀr det gÀller interventioner,förlÀngning tillÄtet kommer alltid att vara av 20% som tidigare.
Bredvid uttrycket bostadsbyggnader har du ocksÄ uttrycket byggnader avsedda för privat bruk.
Det anges attkonst. 3 avser endast extraordinÀra insatser för utbyggnad av bostadshus.
För byggnader semidetached det Àr elimineras grÀnsen för bruttoytan av tre hundra femtio kvadratmeter, medan det kommer Dessutom ett annat brev, brevet ba), som inkluderar byggnaden som inte kan ingÄ bland de tvÄ första byggnaderna (enfamilj och tvÄfamilj, enligt vad som anges) med brutto brutto golvyta som inte överskrider tre hundra femtio kvadratmeter.
I L.R. 79/2015 var ersÀttas den punkt 3 konst. 3, och den vÀsentliga modifieringen som införs bestÄr i att dessa expansionsinterventioner tillÄts endast i fall dÀr lag nr. 65 tillÄter de av urban omstrukturering, le volymetriska tillÀgg och de av rekonstruktiv byggnad renovering (dvs. i de fall som anges avkonst. 134, lett. f, g och l,), kommer ocksÄ att vara möjligt som undantag stadsplanering och byggnadsparametrar med respekt för minsta avstÄnd och högsta höjder i byggnader.De övriga förutsÀttningarna Àr redan förblivna. Specifikt mÄste det vara situationer dÀr:
a) byggnaderna Àr belÀgna inom bebodda centra eller, dÀr de Àr belÀgna utanför de bebyggda omrÄdena, Àr de ÀndÄ försedda med dricksvattenförsörjning och Àr utrustade med lÀmpliga vattenavfallssystem, Àven genom genomförandet av de ÄtgÀrder som avses i denna lag avfall, enligt vad som krÀvs enligt gÀllande lagstiftning
b) byggnaderna ligger i omrÄden utanför de omrÄden som förklaras vara mycket höga hydrauliska faror och hög eller mycket hög geomorfologisk fara frÄn de bassplaner som avses i lag 18 maj 1989, 183 (Regler för organisatorisk och funktionell omlÀggning av markförsvaret) eller geologiska undersökningar kopplade till kommunala planeringsverktyg.

Rivnings- och Ă„teruppbyggnadsoperationer

Vid rivning och Äteruppbyggnad resterna taket av 35%; Det anges dÄ att reglerna förkonst. 4 de gÀller endast bostadshus.
För sÄdana ingripanden krÀvs det att de villkor som lagen föreskriver för ersÀttningsbyggnaden och omstruktureringen av byggnaden respekteras (idag konst. 134, co.1, lett. l och f) och samtidigt som för de andra ingreppen kommer den undantaget accepteras stadsplanering och byggparametrar, med beaktande av de minsta avstÄnden och de högsta höjderna för de byggnader som tillÄts enligt stadens föreskrifter som avses i I.R. 1/2005, frÄn de operativa planerna som avses i I.R. 65/2014 eller frÄn kommunala byggregler.

Toscana hus, rivning och Ă„teruppbyggnad


Följande villkor mÄste dock kontrolleras:
a) Bostadshusen ligger inom befolkningscentra
b) byggnaderna ligger i omrÄden utanför de omrÄden som förklaras vara mycket höga hydrauliska faror och hög eller mycket hög geomorfologisk fara frÄn de bassplaner som avses i lag 18 maj 1989, 183 (Regler för organisatorisk och funktionell omlÀggning av markförsvaret) eller av de geologiska undersökningarna som bifogas kommunens stadsplaneringsinstrument.

AllmÀnna behörighetsvillkor

Dessa villkor kommer förlÀngas ocksÄ att arbeta pÄ byggnader avsedda att anvÀndas industriell och hantverkare och till de arbeten som utförts med tillstÄnd att bygga.
GrÀnsen för tre meter för höjder anvÀndbara rester, men adjektivet försvinner intern.
En annan nyhet Àr införandet i begreppet omkrets inom vilket man utför extraordinÀra insatser (hÀnvisas tillkonst. 2, co.1, lett. c) ocksÄ den av urbaniserat territorium, som indikeras avkonst. 4av stadslagen om kommunerna har godkÀnt verktygen för territoriell eller stadsplanering enligt den nya toskanska stadsplaneringen n. 65, som nÀmnts ovan.
som sagt Artikel 4, dedikerad till Skydd av territoriet och förutsÀttningar för omvandlingar. Identifiering av det urbaniserade omrÄdets omkrets (och till vilken fullstÀndig lÀsning hÀnvisas till), al punkt 3 ingÄr i urbaniserad territorium: historiska centra, de kontinuerligt byggda omrÄdena för bostÀder, industriell och hantverksmÀssig, kommersiell, ledarskap, service, turistboende, utrustning och tjÀnster, stadsparker, tekniska system, partier och utrymmen olevererade sammankopplingar utrustade med primÀra urbaniseringsarbeten.
Slutligen valet av kvalificerande titelInnehÄllet i L.R. förblir oförÀndrat. 79/2015 enligt vilket interventionerna kan genomföras via SCIA eller frisÀttning av tillstÄnd att bygga.Video: