Husplanen i Valle d'Aosta

I Valle d'Aosta Àr Piano Casa i L. R. n. 24/2019 och senare Àndringar, som kombinerar miljöhÄllbarhet och förlÀngningar, utan tidsbegrÀnsning.

Husplanen i Valle d'Aosta

Husplanen i Valle d'Aosta

hus i Valle d'Aosta

Även den Valle d'Aosta har sin sĂ„ kallade Husplan; Vi hĂ€nvisar hĂ€r till de regler som syftar till att genomföra det Ă„tagande som regionerna antog Intesa nĂ€ra staten, regionerna och lokala myndigheterna il 1 april 2009 och publiceras i den officiella tidningen n. 98 av den 29 april 2009.
I synnerhet förbjöd detta avtal regionerna att godkÀnna förordningar som syftar till att reglera bygginsatser som syftar till att förbÀttra bostadsbyggnadens arkitektoniska och / eller energikvalitet med en öka av volym begrÀnsad (det vill sÀga med grÀnser 20% av den befintliga volymen av enfamiljshus eller i volymer som inte överstiger 1000 kubikmeter, för en total maximal ökning av 200 kubikmeter, utan att det pÄverkar olika regionala bestÀmningar som kan frÀmja ytterligare former av volymetrisk incitament); samt regler som syftar till att reglera extraordinÀra bygginterventioner av rivning och rekonstruktion (med expansion för bostadshus inom grÀnsen pÄ 35% av befintlig volym, med syftet att "förbÀttra arkitekturkvaliteten, energieffektiviteten och anvÀndningen av förnybara energikÀllor och enligt kriterierna för miljöhÄllbarhet, utan att det pÄverkar autonomin regional lagstiftning med hÀnvisning till andra typer av insatser).
Slutligen, för genomförandet av dessa bygginterventioner, Àr regionerna engagerade i att införa förenklade och snabba former i överensstÀmmelse med principerna för stadsplanering och bygglov och kommunal planering. De var frÄn tillÀmpningsomrÄdet för de normativa normerna uteslutna missbrukande byggnader eller belÀgna i historiska centra eller i omrÄden med absolut oÀndlighet.
Regionala lagar skulle kunna ha uteslutit eller begrÀnsat dessa ÄtgÀrder ytterligare med sÀrskild hÀnvisning till kulturarvet och till omrÄden med miljö- och landskapsvÀrde samt de omrÄden dÀr samma insatser gynnas med lÀmpliga incitament och priser som syftar till att Äteruppbygga nedbrutna stadsomrÄden.
Dessa regler skulle ha haft en tidsgrÀns, om inte de enskilda regionerna hade olika uppskattningar.
SÄ Valle d'Aosta han utförde detta engagemang med Regional lag n. 24 av 2009, Àndrad flera gÄnger över tiden (de mest relevanta Àndringarna av lagen har gjorts, sÄ lÄngt som vi berör, av LR n. 18/2011).
LÄt oss titta pÄ de mest framtrÀdande aspekterna, alltid uppmÀrksamma de regler som gÀller hus, dÀrför till byggnader a bostadsort.
Vi kommer ocksÄ ihÄg att lagen bör lÀsas tillsammans med andra regler, som alltid syftar till att reglera bostadsfrÄgan, inklusive LR n. 3/2013 och LR n. 11/1998.
Kortfattat föreskrivs i regelslaget vissa villkor och grÀnser, vilket vi kommer att se, volymökningar, trots lagstiftningen, som förankrar helheten för att följa vissa krav pÄ miljömÀssigt hÄllbarhet.
LÄt oss nu se nÀrmare pÄ de regler som anges i L. n. 24/2009, alltid rekommendera rÄd frÄn en expert för lösningen av specifika fall.

Valle d'Aosta Husplan: tillÀmpningsomrÄde

Hus i Valled'Aosta

Genom uttrycklig bestÀmmelse (art.1, co.2), gÀller förordningarna endast en del av byggnadsbestÄndet. beroende pÄ destinationer AnvÀndning och med ytterligare begrÀnsningar, dÀrför börjar frÄn distributionen utförd avkonst. 73, co.2, L. R. n. 11/1998 (Stadsplanering och territoriell planering av Valle d'Aosta).
DÀrför anges det att reglerna ansöka a: byggnader med destinationer för jordbruk och skogsbruk-pastorala anvÀndningar och aktiviteter, men begrÀnsad till tidigare landsbygdsbyggnader som inte Àr avgörande för de ursprungliga anvÀndningarna; till byggnader med destination till tillfÀllig bosÀttning i samband med agro-silvo-pastoral verksamhet; med destination till permanent eller huvudsaklig bosÀttning; till destination för tillfÀllig bosÀttning; med destination till hantverksmÀssiga eller industriella anvÀndningsomrÄden och produktiva aktiviteter av huvudsakligen lokalt intresse; förutom för industriella anvÀndningsomrÄden; med destination för anvÀndningsomrÄden och kommersiella aktiviteter, huvudsakligen av lokalt intresse; med destination för turist och boende anvÀndning och aktiviteter, förutom mat och dryck administration övningar som avses i regional lag 3 januari 2006, n. 1 (Disciplin av mat och dryck administrering aktiviteter regional lag 10 juli 1996, n. 13) och De befintliga hotellbolagen, enligt definitionen avArtikel 2, punkterna 3 och 4, av I.R. 33/1984, och de befintliga pensionatets övningar, enligt definitionen i aArtikel 14 av I.R. 11/1996, vars tillÀgg styrs avkonst. 90-bis av Regional lag n. 11/1998.
Den avsedda anvÀndningen av rummet som följer av utvidgningen Àr den av rummet som pÄverkas av ingreppet. Reglerna om Àndringen av den avsedda anvÀndningen, som avses ikonst. 74, L. R. n. 11/1998.
Normplanen för husplanen tillÄter uttryckligen Àndringen av den avsedda anvÀndningen av den fastighetsenhet som pÄverkas av interventionen, med avseende pÄ den avsedda anvÀndningen som PRG planerar.
Normen tillĂ„ter (i avvikelse frĂ„n de allmĂ€nna reglerna som avseskonst. 74, co.4, LR 11/1998, för vilken Egenskaperna eller delar dĂ€rav, som faktiskt anvĂ€nds för andra Ă€ndamĂ„l Ă€n de som PRG eller PTP tillĂ„ter i omrĂ„det eller egendomen, som kvarstĂ„r den uteslutna destinationen, fĂ„r endast utsĂ€ttas för vanligt och extra underhĂ„ll eller statisk konsolidering.) Även interventioner pĂ„ byggnader avsedda för anvĂ€ndning som inte föreskrivs av PRG, förutsatt att den avsedda anvĂ€ndningen Ă€ndras i enlighet med de destinationer som planeras för omrĂ„det.
Dessa ingripanden Àr föremÄl för auktorisation.

Interventioner och förlÀngningar

all 'konst. 2, berÀttigad Interventioner pÄ byggnadsmönstret, dÀrför det Àr tillÄtet, förlÀngning eller realisering av fastighetsenheter genom genomförandet av nya volymer och ytor, oavsett stadsplaneringsinstrument och byggregler; Detta förutsÀtter dock att de Àr garanterade befintlig energi och sanitet prestanda, sÄvÀl som miljöhÄllbarhet Property.
Den totala ökningen, som kan uppnÄs Àven med flera ingrepp, fÄr inte överstiga 20% av den volym som existerar vid tidpunkten för det första ingreppet.
ÖverensstĂ€mmelse med reglerna för byggnadens stabilitet, andra tekniska föreskrifter och distazna mellan byggnader och kan realiseras genom en ny byggnad i expansion med avseende pĂ„ befintlig volym.
Allt detta gÀller dock endast de fastighetsenheter som har erhÄllit den kvalificerade titeln för 31 december 2008.
Om fastigheten Àr klassificerad av PRG som prestigefyllda interventioner Àr endast tillÄtna om De pÄverkar inte den övergripande ursprungliga typen... och med gynnsamma yttranden frÄn de behöriga regionala strukturerna för kulturarv och landskapsskydd.
Höjderna kan minskas upp till 15 centimeter mindre nÄgon minsta höjder hÀnvisas tillkonst. 95, co.1, LR n. 11/1998.

Integrerad rivning och rekonstruktion

Hus och berg i Valle d'Aosta

NÀsta 3 §, berÀttigad Interventioner för miljö och urban ombyggnad av byggnader erkÀnner inte bara planeringsinstrument och byggregler, utan ocksÄ summan rivning och rekonstruktion av byggnader med expansion upp till 35% mer Àn den befintliga volymen; Detta förutsatt att de respekteras kriterier och tekniker för hÄllbar konstruktion, alternativa och förnybara energikÀllor eller ÄtgÀrder för att spara energi eller vattenresurser; Det mÄste ocksÄ vara byggnader som byggts före 31 december 1989.
all 'konst. 4 möjligheten till expansion stiger till 45% om de Àr initiativ som involverar ett utökat territorium, sÄsom jag Detaljerad stadsplaner (PUD) för privat eller offentligt initiativ (v. Artiklar. 49 och 50, L. n. 11/1998), och jag Integrerade program, avtal och samordningar för ombyggnad av territoriet (V. konst. 51, L. R. n. 11/1998).

undantag

Det ger sedan konsten. 6 att interventionerna ocksÄ Àr tillÄtna:
a) i omrÄden som omfattas av ineducational begrÀnsning enligt titel V, Kapitel I, av I.R. 11/1998;
b) PÄ omrÄden som Àr insisterande i nationella eller regionala parker eller i skyddade naturomrÄden.
c) i de övriga omrÄden som Àr föremÄl för restriktioner, efter att yttrandena har frigjorts, godkÀnnanden eller godkÀnnanden, dock nÀmnda, av de myndigheter som Àr ansvariga för att skydda ovannÀmnda begrÀnsningar.
i respekt dock den relativa disciplinen.
Vidare, alltid enligtkonst. 6 nÀmnde interventionerna inte I alla fall Àr de tillÄtna: pÄ fastighetsenheter, till och med delvis obehöriga, förutom de som har erhÄllit bygglov i en amnesti, sÄvÀl som de som uppstÄr pÄ statligt Àgda omrÄden eller Àr föremÄl för offentlig anvÀndning eller förklaras ofördelbara enligt lag, mening eller administrativ ordning; pÄ fastighetsenhetens syfte att anmÀla sig av deklarationen av kulturellt intresse, i enlighet med D.Lgs. N. 42/2004 (Kod för kulturarv och landskap) pÄ fastighetsenheter som klassificeras av allmÀnna planeringsinstrument som ett monument eller dokument, samt begrÀnsat till de ingripanden som avses i artikel 3 om vÀrdepapper med fast egendom, pÄ fastighetsenheterna i territoriella zoner av typ A (zonerna A Àr de delar av det kommunala territoriet som utgörs av tÀtorterna som utgör historiska, konstnÀrliga, dokumentÀra eller miljömÀssiga intressen och av de relativa komplementÀra eller integrerade elementen"(konst. 22, co.1, lett. a, L.R. n. 11/1998), i avsaknad av klassificering av byggnader (hÀnvisad tillkonst. 52, L. R. n. 11/1998).
Dessutom för kulturarv att de Àr arbetet med en författare som inte lÀngre lever och vars utförande gÄr tillbaka till över femtio Är, om det Àr mobilt eller över sjuttio Är, om fastigheter (V. konst. 12, co.1, D.Lgs. N. 42/2004) för vilka verifieringen av kulturellt intresse planeras, kan kvalifikationen inte utfÀrdas förrÀn en sÄdan kontroll utförs.
PÄ territorierna E ("och delar av kommunens territorium helt oförÀdlade eller svagt byggda, avsedda för agro-silvo-pastorala anvÀndningar och andra kompatibla anvÀndningar... definierade i bestÀmmelsen av den regionala juntenen (v. konst. 22, L.R. 11/1998) som avses Artiklarna 2, 3 och 4 Àr endast tillÄtna för fastigheter som Àr avsedda att anvÀndas i destinationer för jordbruk och skogsbruk - pastoral anvÀndning och verksamhet, tillfÀllig bosÀttning i samband med agro-skogsbruk-pastoral verksamhet, permanent eller huvudsaklig bosÀttning (V. konst. 73, co. 2, lett. d), LR n. 11/1998); tillfÀlligt boende, men utan ingripande innebÀr ytterligare urbaniseringskostnader för den offentliga organisationen.
Dessutom, NÀr det gÀller fastighetsenheter som anvÀnds som ledningsanlÀggningar som betjÀnar gÄrdar, mÄste utbyggnaden under alla omstÀndigheter sÀkerstÀlla överensstÀmmelse med byggnadsstandarder och parametrar för dimensionering av landsbygdsbyggnader och uthus som faststÀlls av RegionrÄdet enligt ' Artikel 22, punkt 2, bokstav e), av I.R. 11/1998.
Slutligen, de ÄtgÀrder som avses i artiklarna 2 och 3 pÄ byggnader som ligger i vÀgbanans buffertzoner, Àven utanför grÀnserna (frÄn Artiklarna 39 och 40, LR 11/1998), förutsatt att det befintliga avstÄndet frÄn vÀgen och de minsta avstÄnden mellan byggnaderna respekteras.

Kommunernas befogenheter och skyldigheter

Inhabited centrum i Valle d'Aosta

Kommuner kan ha ytterligare konstruktiva krav riktade till specifika fall för att driva respekt för tekniska sektorns tvister och arkitektonisk harmonisering med befintliga landskapskontext och byggnadsarv.
Betalningen av bidraget för koncessionen (se konst. 64, LR n. 11/1998), För de ÄtgÀrder som genomförs enligt artiklarna 2, 3 och 4 berÀknas den uteslutande av andelen större volymer eller arealer som realiseras enligt de godkÀnda och gÀllande rÀntorna i varje kommun.
För interventioner som genomförs enligt Artiklarna 3 och 4, bidraget reduceras med 50 procent vid permanent eller huvudsaklig bosÀttning.
Slutligen krÀver lagen att kommunerna ska kontrollera överensstÀmmelse med stadsplaneringsstandarder i den kontroll som krÀvs av planeringsinstrument.
Kommunerna faststÀller rutiner för kontroll av projektets korrespondens och det pÄgÄende arbetet eller slutförts enligt vad som anges i den tekniska dokumentationen som bifogas ansökan om tillstÄnd, om förekomsten av villkoren iArtikel 2, punkterna 1 och 4, i enlighet med följande kriterier:
a) Kontrollen utförs under konstruktion och under alla omstÀndigheter inom tolv mÄnader frÄn meddelandet av arbetets slut eller, om det saknas sÄdan kommunikation, inom tolv mÄnader frÄn slutförandet av de arbeten som anges i kvalifikationen.
b) Kontrollen, som ocksÄ utförs pÄ provbasis, mÄste omfatta minst 20 procent av byggnadsarbetena som utförts eller under uppbyggnad.
Slutligen tilldelas lagen om definitionen av:
a) Kriterier, parametrar och villkor som bestÀmmer förbÀttringen av byggkvaliteten, energieffektivitet, miljöhÄllbarhet och anvÀndningen av alternativa och förnybara energikÀllor med avseende pÄ de ÄtgÀrder som avses i Artiklarna 3 och 4;
abis) kriterierna för genomförandet av de insatser som avses iArtikel 4.
b) FörenklingsÄtgÀrder för förvÀrv av kvalificerade licenser som bland annat bestÄr i definitionen av standardiserade förfaranden och former.
c) Ytterligare minskningar och undantag frÄn det bidrag som avses iArtikel 64 i L. 11/1998, nÀr det gÀller de ÄtgÀrder som avses i Artiklarna 3 och 4 som gör betydande anvÀndning av förnybara energikÀllor eller hÄllbar byggteknik eller leder till en vÀsentlig förbÀttring av byggnadens miljöhÄllbarhet,
d) Ansökningsmetoder för identifiering av befintlig volym som avses i Artiklarna 2, 3 och 4.
dbis) egenskaperna hos tidigare landsbygdsbyggnader som inte Àr avgörande för de ursprungliga anvÀndningarna.
De följs sÄlunda, sÄ lÄngt som strÀngt berörde det Àmne som diskuteras hÀr, Informationsmeddelande Val d'Aosta prot. 10154, n. 16090, junta resolutioner inklusive n. 3753/2009, den n. 635/2010, den n. 634 av 2010, den n. 514/2012, den n. 1847/2014, som hÀnvisas till den praktiska tillÀmpningen av reglerna.Video: