Geologiska tester

Projektrapporten för en byggnad mÄste Ätföljas av den geologiska rapporten, den beskriver egenskaper hos referensunderlaget.

Geologiska tester

NTC 2008 (med hÀnvisning till ministerdekretet av den 14 januari 2008) utgör den tekniska föreskriften för byggnaderDenna lagstiftning ger ocksÄ indikationer pÄ de geologiska undersökningar som ska genomföras innan de ingriper i en befintlig byggnad eller bygger en ny.

registrazione dati penetrometro

NTC 08 övervÀger tre fall möjligt i förhÄllande till byggnader: den första avser anpassningsinterventionen, den andra innefattar förbÀttringsÄtgÀrderna och den tredje som gÀller de lokaliserade reparationsÄtgÀrderna.
Det första fallet innefattar överlevnadsinterventioner, utvidgning av byggnader, variation av anvÀndningsdestinationer och slutligen strukturella ingrepp, i betydelsen byggnadstransformering.
Den senare interventioner Med syftet med strukturella förbÀttringar ingÄr de i förbÀttringsÄtgÀrderna.
Interventionerna av reparation o Lokaler Àr alla som berör specifika delar av byggnader eller specifika strukturella element.
varje ingripande relaterade till en specifik geologisk studie som mÄste bifogas begÀran om tillstÄnd att bygga pÄ DIA (försÀkran om start av verksamheten) eller motsvarande titlar. Den geologiska studien krÀver praktiskt taget en eller flera perforeringar av jorden.

Geologiska studier

En studie geologici allmÀnhet mÄste det utvidgas till ett betydligt stort omrÄde med hÀnsyn till vilken typ av byggnad som ska byggas och enligt referensomrÄdet. Dessa element bestÀmmer ocksÄ metoder och tekniker för studier som ska genomföras. Beroende pÄ projektet ska omrÄdets geomorfologiska egenskaper, eventuella morfologiska processer och potentiell instabilitet med den evolutionÀra tendensen definieras genom geologisk studie.
Dessutom mÄste successionen bestÀmmas lithostratigraphic Lokala (upp till 30 meter), fördelningen av litotyper, deras tillstÄnd och de dÀrmed sammanhÀngande egenskaperna hos sprickbildning och nedbrytbarhet, möjligt diagram över vattencirkulationen bÄde ytligt och underjordiskt.
NTC 08, om undersökningarna geologiska, ge tvÄ typer av tillvÀgagÄngssÀtt: geologisk modellering och seismisk modellering. Den geologiska modelleringen innefattar: geologiska och geomorfologiska undersökningen av platsen, valet av undersökningar för platsens karakterisering, analysen av underjordisk vattencirkulation och relationerna med arbetet, indikationerna pÄ litostratigrafi pÄ platsen, indikationerna pÄ de betydande geotekniska parametrarna för varje litologisk variation, indikationerna pÄ utgrÀvningsmetoderna för realisering av stiftelser och verk.
Allt detta för platser pÄ slÀtten eller med en liten sluttning, medan, i fallet med bergs uttalad: analysen av ytvattencirkulationen, analysen av lutningsstabilitet, stabilitetsanalysen av utgrÀvningsfronten.

Geologisk relation och seismisk modellering

Med denna rapport konstaterar han lÀmplig av renovering, förlÀngning eller byggande av en byggnad ur geologisk och teknisk synvinkel, utvÀrdering av omrÄdets totala stabilitet, identifiering av problem med markens egenskaper och de geomorfologiska och hydrogeologiska strukturerna, enligt lag. Nr 9 av 7/1/83, genom lag nr 64 av 2/2/74 art. 17 i synnerhet och frÄn DD.MM. UtfÀrdat enligt art. 1 och 3 i samma lag och D.M. av 21/1/81, liksom NTC: erna frÄn 2008.

tecnico penetrometro

Allt detta tack vare en eller flera test genomtrÀngnings. Som framgÄr av bilderna bestÄr testet i att pÄföra ett koniskt metallspets i marken, mÀta antalet slag, levereras av en hammare och nödvÀndig för att erhÄlla ett förutbestÀmt matning.
PÄ sÄ sÀtt utvÀrderar vi motstÄnd som erbjuds av ett land till en samplers dynamiska penetration, utvÀrderar det tillstÄndet för förtjockning av inkonsekventa jordar och konsistensen av sammanhÀngande mark.
Detta test kan utföras i alla typer av mark. Med utgÄngspunkt frÄn höjden pÄ landsbygdsplanen presenterar varje nivÄ av underjorden i sitt inre en homogenitet i bred mening som beskrivits av grafen erhÄllen med penetrometern.
i slutsats, ur geologisk, morfologisk och hydrogeologisk synvinkel mÄste platsen vara lÀmplig för att tillgodose interventionerna i projektet, projektrapporten Àr faktiskt Ätföljd av den geologiska.Video: PSYC2400_Ch 7 Sally-Anne test