Fungerar i bostadsrÀtt och resolutioner relaterade till balkonger

FamiljesammansÀttningen kan avsiktligt underhÄllsarbete pÄ byggnadens fasad, men det kan under vissa förutsÀttningar ocksÄ besluta om arbetet för balkongerna.

Fungerar i bostadsrÀtt och resolutioner relaterade till balkonger

Condominium underhÄll

balkonger

NÀr det gÀller bostadsrÀtter i byggnadernaaggregatet kan endast övervÀga underhÄllsÄtgÀrder avseende byggnadens gemensamma delar; annars mÄste överlÀggningen övervÀgas inget för inkompetens.
I detta sammanhang Àr det dÀrför inte giltigt AktieÀgarnas resolution det, i att övervÀga Äteruppbyggnadsarbetet hos fasaden, har ocksÄ infört utövandet av konservativa ingripanden Àven i förhÄllande till delar av exklusiv egendom, till exempel balkonger som gÀller fastighetsenheterna.
Detta, i kort sammanfattning, dom som domstolen av Neapel gjorde med inlÄning pÄ brevpapper den 26 februari 2015.
Innan du gÄr in i frÄgan, Àr det anvÀndbart att Äterkalla de monteringstrin som behövs för överlÀggningen av underhÄllsarbete pÄ byggnaden.
Först och frÀmst det Àr nödvÀndigt att skilja mellan vanligt och extraordinÀrt underhÄll. Den första, vanligtvis ansluten till normal anvÀndning av gemensamma varor, kan arrangeras av administratören, pÄ eget initiativ, eller beslutas av församlingen. Vanligt underhÄll som bestÀllts av administratören mÄste ingÄ i kategorin Normala kostnader berÀknas av enheten och det kan aldrig innebÀra en stor kostnad.
den extraordinĂ€ra underhĂ„llsĂ„tgĂ€rderÅ andra sidan kan de alltid beslutas av församlingen och kan ordnas av administratören endast vid brĂ„dskande fall (se artikel 1135, första och andra styckena, c.c.).
Med termen brÄdska hÀnvisas till en opraktisk ÄtgÀrd som inte kan lÀmnas till mötet utan risk för skada eller förvÀrring av skadliga situationer som redan Àr igÄng.
Interventionerna av extraordinÀrt underhÄll av stor betydelse De mÄste alltid vara övervÀgda (dvs. bÄde i första och andra sammankallelsen) med den gynnsamma rösten för majoriteten av deltagarna i mötet och minst hÀlften av tusendeltalet. Lagen anger inte vad som menas med betydande mÀngder, sÄ att denna bedömning mÄste genomföras frÄn fall till fall, inte med hÀnvisning till de ekonomiska villkoren för bostadsrÀtter, men till byggnaden och i hÀndelse av tvist Àr det upp till domaren att bedöma det (se Cass. November 2014 nr 25145).
Under alla omstÀndigheter mÄste underhÄllsÄtgÀrder vara berörda gemensamma delar byggnad.

Balkonger i villa

Balkonger i villa

Den kondominella eller exklusiva naturen hos balkonger har alltid varit ett problem vid tidpunkten för överlÀggningen av bevarandearbetet i byggnaden och domstolen i Neapel-domstolen utgör det tydliga beviset.
Vilka balkonger?
Enligt högsta domstolen en skillnad mÄste göras mellan balkonger inkasseras och balkonger skjuter.
Med avseende pÄ den tidigare har det sagts, gÀller följande:
a) delen horisontell det Àr jÀmförbart med vinden och Àr i gemenskap mellan Àgarna av fastighetsenheterna som den betjÀnar, respektive genom att trampa och tÀcka;
b) delen frÀmre Det Àr gemensam egendom genom att vara en del av fasaden.
JÀmfört med balkongeristÀllet blev det sagt att utgör en förlÀngning av motsvarande fastighetsenhet, hör de uteslutande till Àgaren av detta endast de frÀmre och undre delarna och dekorativa elementen mÄste anses vara gemensamma varor för alla, nÀr de passar in i byggnadens fasad och bidrar till att göra den estetiskt tilltalande (se till sist Cass den 23 september 2003 n. 14076) (Liksom Cass. 30 juli 2004, n. 14576).
Konsekvenserna av dessa övervÀganden: sammansÀttningen, i fallet med försÀnkta balkonger Den kan alltid bestÀmma de kostnader som Àr nödvÀndiga för underhÄllet av fasaden med tanke pÄ balkans frÀmre del (parapet) en integrerad del av det (med undantag för de balkonger som trots att de Àr försÀnkta, dvs inte utskjutande i förhÄllande till yttervÀggarna, likvÀl har en helt liknande struktur till jutting balkonger).
För jutting balkonger, dock, sammansÀttningens kompetens det stannar vid överlÀggningen av underhÄllet av den frÀmre delen och den sÄ kallade subbalbalen och endast i de fall dÀr sÄdana delar av balkongen pÄverkar byggnadens dekoration.

Condominial resolutioner och balkonger

Och om balkongerna inte har dessa sista egenskaper ochförsamlingens överlÀggningar lika med interventioner rörande dem?
Detta Àr fallet och löses (om Àn bara pÄ en virtuell nivÄ som har ersatts av den ursprungliga resolutionen) frÄn Domstolen i Neapel med dom av den 26 februari 2015 nÀmnt ovan.
Enligt den napolitanska domaren bostadsrÀttsföreningen kan inte fatta beslut om enskilda bostadsrÀtter inom ramen för deras exklusiva egendom, sÄvida de inte Äterspeglas i adekvat anvÀndning av gemensamma saker som balkongerna tillhör uteslutande till Àgaren till lÀgenheten de gör del (Liksom Trib. Neapel 26 februari 2015).
I detta sammanhang, ange uttalet, balkongerna kan vara föremÄl för sammansÀttning överlÀggning endast i den utstrÀckning som deras fram och under karakteriserar byggnadens estetik och begrÀnsas endast till dessa delar. Annars kan du tÀnka pÄ konturen (fasaden) som lÀmnar balkongen som den Àr.
Satsen talar om frÀmre (dvs strÀngbanan), men om hela parapeten karaktÀriserar byggnadens estetik Àr det ingen tvekan om att alla dekorativa element som finns dÀr bör betraktas som gemensamma delar.Video: