Lämna hem utan bekymmer, med telematisk hjälp

Hemförsäkringspolicyen med telematisk hjälp står på agendan; bara en mobiltelefon för att kontrollera huset även när du är långt borta.

Lämna hem utan bekymmer, med telematisk hjälp

Betydelsen av hemförsäkring

Numera hus Det anses vara en av de mest värdefulla tillgångar som en person kan ha.

Husförsäkring

Av denna anledning tenderar vi att skydda det genom att välja lite försäkringslösningar som syftar till att helt täcka alla risker som är inneboende inhemska olyckor relaterade till byggnaden och till den familjeenhet som upptar den.
På så sätt kan familjer hantera de oväntade problemen som kan inträffa när det inte finns någon hemma framförallt under semesterperioder länge som sommaren.
De vanligaste lösningarna är de som föreskrivertelematiskt hjälpmedel.

Typer av hemförsäkring

Försäkringsskydd som finns tillgänglig på marknaden varierar och varierar beroende på företag och kundens behov.
Var och en har olika egenskaper. Till exempel försäkringsbyrån AVIVA är en av de mest kompletta och ger valet mellan följande omslag:
brand av byggnaden, brandinnehåll, skada på innehållet i huset
innehållstöld, ersättning för skador efter stölder, rån och rån
familjeansvar, skador på tredje man, skador orsakade av husdjur
rättsligt skydd i tvister av civil- och / eller strafflag om eget hem
Dessutom erbjuder AVIVA-byrån 3 olika hjälppaket.
Levande hjälp Det ger:

AVIVA-säkerhetsenhet

• Tollfritt nummer för nödsituationer 24 timmar om dygnet
• Interventioner av specialiserade tekniker 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan
• Feldrapporteringstjänst för vatten, el eller gas
• och många andra tjänster (t.ex. hotellutgifter, övervakningstjänster, etc.)
Live Box support, förutom Live Support ingår:
• avivaBox (en utlånad enhet som ska användas, med inbyggd sensor för strömavbrott / frånvaro detektion)
• en rökgivare
• två översvämningssensorer
detta försäkringspaket låter dig hålla ditt hem under kontroll även när du är ute; AvivaBox är i själva verket en självinstallerande apparat utrustad med sensorer som omedelbart varnar hemägaren via sms vid eventuella avvikelser (vattenläckor, rök, elavbrott).
Vidare, genom användningen av nödknapp, kan du direkt komma i kontakt med organisationsassistentstrukturen vid behov när du är hemma.

Lämna hem utan bekymmer, med telematisk hjälp: telematisk


Live Box Plus-stöd, förutom Live Support och Live Box ingår också:
• Volymetrisk sensor
• Omkretssensor
Den första upptäcker rörelser inuti rummet där den är placerad Den andra, eventuella intrång från utsidan mot husets insida.

Säkerhet hemma

Två funktioner som inte ersätter det klassiska inbrottslarmet, men är mycket användbara för att övervaka de viktigaste punkterna i ditt hem genom att varna dig via SMS.
Målet med Aviva är att tillhandahålla produkter av hög kvalitet, föreslå lösningar som är utformade efter kundernas vanor och behov.
Ge röst till ditt hem är den perfekta syntesen av de nya tjänsterna som erbjuds: En öppning mot innovation och ny teknik som Aviva satsar på allt större uppmärksamhet, för att stödja sina kunder i alla situationer och på dagens ögonblick.
Ett annat lika giltigt system är det som föreslås av Cardif, BNP PARIBAS GROUP.
Det handlar om Habit @ t Homebox, hemförsäkring med integrerad telematik och en alltid tillgänglig hjälptjänst.

CARDIF försäkringsskyddssystem

Efter att ha undertecknat policyn får varje användare elektronisk enhet som tillåter honom att övervaka sitt hem och få aktuell hjälp vid fara eller brådskande reparationer.
Denna typ av försäkringsskydd kan också väljas enligt typen av skador och risker för vilka egendomen ska försäkrad.
Habit @ t Homebox ger alltid rätt till hjälp till hemmet.
till öka skyddsnivån av egendomen kan försäkringen också utvidgas till stöld av värdefulla föremål och tillgångar, skada på husets struktur, skada på tredje part.
den BASIC profil ger täckning vid skador orsakad av översvämning, brasa eller kortslutning; Grundgarantierna ger också täckning för de varor som ingår i.

CARDIF försäkringsskyddspaket

Valfritt är:
-garanti förlängning för stöld av föremål och värdefulla varor och skada på byggnaden
- Skador på tredje part, som föreskriver täckning av civilansvar för sig själv och familjemedlemmar i händelse av skada som orsakas av andra människor, även när de inte är i lägenheten
Satsen innehåller:
- en centralenhet GSM med intern strömförsörjning och internt backupbatteri
- a trådlös rökdetektor
- två trådlösa detektorer av närvaro av vatten
Vidare med lMobilapp och Habit @ t sitstema du kan styra ditt hem när som helst.

App för kontroll och hantering av CARDIF försäkringsskydd

Homebox All information kommer alltid att finnas tillgänglig och varje enskild användare kommer att bli underrättad i förväg, om det behövs, när sensorns batteri måste bytas ut.
L 'app av habit @ t Det här gör du:
• Rådfråga en guide för installation av Habit @ t Homebox och sensorer
• Kontrollera hur sensorerna är installerade hemma
• Kontrollera sensorns förbrukningsstatus
• ha en historia över alla larmsignaler från de enskilda sensorerna
• Be om hjälp från hjälpcentret.Video: