Lånregistrering på bra plats till salu

En eventuell hypotekslista i en fastighet som är avsedd för försäljning blir ett oumbärligt villkor för att verifieras innan gärningen är upprättad.

Lånregistrering på bra plats till salu

Villkoren som bestämmer konsistens av fastighets tillgångar förblir oförändrade över tiden men är föremål för: Ägarförändring, användning, leasing, egendomens äganderätt som bruksföremål mm, och inte minst även tillinteckning (frivillig eller rättslig).

ipoteca su bene immobile

Vad gäller den här sista aspekten, inteckning frivilligt Det framhävs som ett spontant krav på att garantera ett lån, till exempel för en inteckning, medan det rättsliga går igenom juridiska adresser och bestäms av en domare.
Klart detta sistnämnda villkor är konfigurerat som en handling som är underordnad a skuld obetald, vilket ställer fordringsägaren föremål för att genomföra ett försiktighetsförfarande genom ett förbud.
Om den här situationen för några år sedan inte var känd idag, också på grund av den nuvarande krisen är det inte sällsynt att hitta åtgärder mot familjer eller företag med uppenbara problem med ekonomisk insolvens.

Registrering av inteckningar och fastighetsregisterkontor

Alla dessa procedurer transkriberas vid I Fastighetsregister, det vill säga kontor som är beroende av det lokala byrån och presenteras på ett utbredd sätt i hela landet, vilket i själva verket innehåller i deras arkiv samstämmighetens status för varje enskild tillgång.

archivi di documenti presso pubblici uffici

I själva verket är det genom läsning av praxis möjligt att ta en mängdInformation vilket då kommer att vara nödvändigt för utarbetandet av notariella handlingar.
Från denna korta beskrivning uppfattar vi vikten av dessa offentliga kontor och av de deponerade transkripten, vilket gör att vi kan uppdatera storleken på fastighets tillgångar.

Samrådsregistrering Hypotek på periferikontor

Vanligtvis samrådet på Bevarande av fastighetsregistren, utsatt bland annat för sekretessreglerna, antar en särskilt viktig karaktär vid tidpunkten för byggnadens gärning.

consultazione di documenti presso archivi di uffici pubblici

I det här fallet är det möjligt, genom kontrollerna, kontrollera tillgångens tillstånd och förvärva en rad element som kommer att vara till hjälp då formuleringen av äganderätten.
I det fallet finns förekomsten av ainteckning, till exempel från avdrag av ett obetalt lån, kan överföringen av tillgången vara möjlig genom att en del av försäljningspriset återförs till fordringsbanken med följd av att hypotekslånet upphävs.
Självklart för detta förfarande måste alla intresserade ämnen: gäldenär, köpare och borgenären helt samtycka.

acquisto di fabbricati

Men förutom denna enkla beskrivning presenterar ämnet sig själv komplex och styrs av väldefinierade system som utsätts för omsorg och uppmärksamhet hos yrkesverksamma inom denna sektor.
Även i denna fråga (inteckningar) finns det också särskilda situationer som med tiden har lett till uttalanden av kassationsdomstolen.
Följande är två meningar, med självklart att denna diskussion följer ett rent tal informativ och inte lagligt.
Det är faktiskt upp till det enskilda ämnet som vill fördjupa varje enskilt tillstånd, att vända sig till lämpliga kontor.

Avskärmade tillgångar och fastighetsförmedling

med Meningen n. 19095 I september 2011 behandlade domare av kassationsdomstolen ett specifikt ämne baserat på förhållandet mellan klient / fastighetsmäklare och närvaro av ett inteckning på fastigheten som köpts och sålts.
I själva verket upprepades företagets betydelsemedlarens handling att, även om det inte krävs att utföra undersökningar av juridisk teknisk karaktär, att upptäcka tillståndet för konsistensens konsistens måste endast baseras på vissa uppgifter och kännas till honom och undvika att lämna uttalanden som faktiskt inte är korrekt bedömda.

agente immobiliare e clienti

Att läsa det aktuella fallets dynamik, ämnet i meningen, är tydligt den tolkning som domstolen har givit om ansvar adresserat till medlaren som hävdar att det inte finns ett hinder som kan äventyra ett av villkoren för överföring av tillgången.
Denna dynamik måste tydligt läsas i sin komplexitet och fokuserar först och främst på fastighetsmäklarnas professionella omsorg som en funktion av kundskydd.

Notarie för hypotekslån

firma di un atto di trasferimento di un bene immobiliare

Med SEntenza av kassationsdomstolen n. 22398 av 2011, betydelsen av verksamheten hos notarie syftar till att verifiera byggnadens konsistens med offentliga register.
Utan att gå in i ärendet har domarna tagit hand om dynamiken under aspekten av aktivitet notarius publicus och om eventuella konsekvenser i det fall då en transkription hittas vid tidpunkten för försäljningen.
Från denna korta diskussion är vi uppenbarligen medvetna om vikten av dessa åtgärder och frånvaron av fientliga orsaker vilket kan äventyra överföringen av en fastighet.Video: