Delvis bÀrbarhet i en byggnad

Det partiella levedygtighetscertifikatet som infördes genom avgiftsdekretet kan krÀvas för enskilda byggnader, delar av byggnader eller fastighetsenheter.

Delvis bÀrbarhet i en byggnad

Nyheter för certifikatet om genomförbarhet

den intyg om genomförbarhet Àr ett dokument som intygar att villkoren för sÀkerhet, hygien, hÀlsa, energibesparing av en byggnad och dess anlÀggningar Àr uppfyllda enligt de parametrar som faststÀlls enligt gÀllande lagstiftning, Kort sagt, det intygar att det Àr lÀmpligt att bebos eller anvÀndas för andra destinationer.
Certifikatet mÄste begÀras frÄn kommunen varje gÄng en Àr klar nybyggnad, en rivning med Äteruppbyggnad, höjning eller förlÀngning av en befintlig byggnad eller en renovering som vÀsentligt förÀndrar en befintlig byggnad.
Det bör ocksĂ„ begĂ€ras om Ändring av avsedd anvĂ€ndning Property.

delvis tillgÀnglighet

BegÀran och utfÀrdandet av intyget om genomförbarhet regleras av artiklarna 24 och 25 av Konsolideringstekst (d.p.r. 380/01), vilka gjordes betydande förÀndringar med konsten. 30 stycke 1, bokstÀverna g) och h) i dekretet lagen nr.69 / 2013, den sÄ kallade dekret om att göra, sedan konverterad till lag 9 augusti 2013, n. 98.
Med denna regelförÀndring har i sjÀlva verket en detaljerad disciplin Àntligen givits till institutet för den sÄ kallade partiell eller fraktionell anvÀndbarhet, tills dess, tillÀmpas pÄ ett subjektivt och inte univokalt sÀtt av de olika kommunerna.
I praktiken, faktiskt, trots att det inte föreskrivs i gÀllande lagstiftning, var anvÀndningen av denna siffra ganska frekvent.
Syftet Àr att i tider med att bygga kris gynna överföringen eller möjligheten att bygga byggnader som Ànnu inte Àr fÀrdiga: det Àr faktiskt möjligt att begÀra tillgÀngligheten endast för en del av byggnaden eller endast för vissa fastigheter som gör det del.
Den ursprungliga texten i dekretet gav, vid en begÀran om delvis genomförbarhet, förlÀngning av arbetstidens slutdatum för ytterligare tre Är, för en enda gÄng. Denna bestÀmmelse eliminerades dock med det slutliga godkÀnnandet av den rÀttsliga texten.

NÀr kan partiell skicklighet begÀras?

Delvis lönsamhetscertifikat kan behövas för enda byggnad eller delar av byggnaden. Fallet med enskilda byggnader Àr det för supercondomini (bostadsrÀtter som bestÄr av flera byggnader) eller av de sÄ kallade horisontella bostadsrÀtterna (t.ex. radhus).
I det hÀr fallet Àr det möjligt att begÀra partiell tillgÀnglighet förutsatt att:
‱ dessa delar Ă€r funktionellt autonoma
‱ har genomförts och testats urbaniseringsarbeten primĂ€r (vĂ€gar, vattennĂ€t, el och gas och avlopp etc.);
‱ Konstruktionsdelarna har genomförts och testats och de gemensamma delarnas anlĂ€ggningar uppfyller kraven.
PÄ begÀran av intyg om genomförbarhet för enskilda fastighetsenheter, villkoren som ska uppfyllas Àr följande:
‱ Strukturdelarna har genomförts och testats.
‱ överensstĂ€mmelse med vĂ€xtnormer har certifierats
‱ De gemensamma delarna och de primĂ€ra urbaniseringsarbeten som anses vara grundlĂ€ggande för byggnaden har slutförts.
SjÀlvklart krÀvs alla hygien-, ventilations- och sÀkerhetsregler för anvÀndning och dÀrför mÄste man respektera anvÀndningen av byggnaden.

Hur man begÀr partiell tillgÀnglighet för en byggnad?

BegÀran om partiell tillgÀnglighet av fastigheten bör vidarebefordras till Enkel Skrivbord av kommunen, inom 15 dagar frÄn slutförandet av slutverkets arbete.
Modaliteten av begÀran om partiell smidighet Àr mycket lik den i certifikatet om genomförbarhet, liksom kroppens godkÀnnandeförfarande.

delvis tillgÀnglighet

Alternativt införde Faredekretet en annan viktig nyhet: möjligheten att ersÀtta begÀran om lönsamhet med förvÀntan pÄ ett svar frÄn kommunen, ensjÀlvcertifiering skrivet av en tekniker (byggnadschef eller, om han inte har utsetts, annan kvalificerad yrkesverksamma), som intygar att arbetet överensstÀmmer med projektet och dess anvÀndbarhet.
I detta fall kommer ett certifikat att ersÀttas med certifikatet om genomförbarhet verkstÀllighetsdeklaration.
SjÀlvcertifieringen mÄste Ätföljas av följande dokument:
‱ stapelförfrĂ„gan om att en enda butik skickas till landregistret;
‱ Deklaration av installationsföretaget som intygar anlĂ€ggningarnas överensstĂ€mmelse
‱ Statiskt testcertifikat;
‱ certifiering av överensstĂ€mmelse med jordbĂ€vningsstandarder
‱ tillgĂ€nglighet och övervinning av arkitektoniska hinder
‱ ÖverensstĂ€mmelse med hĂ€lsoförhĂ„llandena.
Som det kan ses, förutsÀtter sjÀlvcertifiering att det inte bara Àr krav pÄ hygien, sÀkerhet, energibesparing etc., det vill sÀga de viktigaste aspekterna för vilka tillgÀnglighet begÀrs, men ocksÄ stadsplanering och byggnadsöverensstÀmmelse av den byggda byggnaden.
I vilket fall som helst har sjÀlvcertifiering hittills hittat liten ansökan, eftersom Regionerna kan reglera annorlunda denna institution.
De kan till exempel bestÀmma om anvÀndbarheten automatiskt förstÄs utfÀrdas med presentationen av sjÀlvcertifiering eller det Àr nödvÀndigt att vÀnta pÄ nÄgra kontroller.Video: