Betalning av fastighetsregistret med F24

FrÄn och med 1 juni 2019 mÄste kadastrala sanktioner betalas med hjÀlp av F24-enhetlig betalningsmodell. Nyheter ocksÄ för den aktiva omvÀndelsen.

Betalning av fastighetsregistret med F24

Registret pÄ markregistret

FrÄn och med 1 juni 2015, le landregistret straff, de belopp som betalas av skattskyldaren efter anmÀlan om bedömning för underlÄtenhet att följa markföreskrifterna, mÄste betalas med hjÀlp av F24-enhetlig betalningsmodell. Att ange det inkomstkontoret med ett direktorienterat beslut (protokoll nr 2015/41186) den 23 mars 2015.

AnmÀlningar pÄ markregistret: Betalning med F24-modellen frÄn och med 1 juni 2015

landregistret straff

FrÄn och med 1 juni 2015 kan F24-betalningsmodellen anvÀndas, efter anmÀlan av bedömningsanmÀlningar för bristande efterlevnad av lagen lantmÀteri, producerad efter ovannÀmnda datum, för betalning av:
‱cadastral specialavgifter
‱administrativa sanktioner, som införts i enlighet med bestĂ€mmelserna i kadastralförordningen
‱intressen pĂ„ specialregistret skatt
‱stĂ€mpelskatt relaterad till skyldigheter för kadastrala bedömningar
‹ÄterhĂ€mtning av kostnader för spĂ€nning
‱anmĂ€lningsavgifter för markdokument
‱tillĂ€ggsavgifter för markförvaltningsverksamheten
‱Övriga kostnader för markförvaltningsverksamheten.
I bestÀmmelsen specificerar byrÄn att möjligheten att anvÀnda nÄgra krediter som hÀrrör frÄn överskjutande betalningar i förhÄllande till ovannÀmnda belopp Àr utesluten.

Kadastral speciella hyllningar: typer och mÀngder

den cadastral specialavgifteri enlighet med avdelning III i tabell A bifogade dekretet av den 31 juli 1954, n. 533, sÄsom Àndrat, senast, genom konst. 6, punkt 5 - septies, av dekretlagen av den 2 mars 2012, n. 16, konverterad, med Àndringar, enligt lag 26 april 2012, n. 44, Àr:
‱Certifikat, exemplar och utdrag av resultaten av handlingarna och de kadastrala handlingar som hĂ„lls pĂ„ kontoret: 16 euro för varje certifikat, kopia eller extrakt (till vilket lĂ€ggs 4,00 euro för varje fyra enheter begĂ€rda eller fraktioner av fyra nĂ€rvarande i respektive dokument) 16,00 euro för varje kortutdrag utfĂ€rdat i digitalt format (till vilket 4,00 euro lĂ€ggs till för varje fyra begĂ€rda partiklar eller fraktioner av fyra)
‱Definition och införande av överföringar, deklarationer för nybyggnation och variation, karttyper, partikel och uppdelning, för att uppdatera registreringar i markregistret och skatteregistret: 55,00 euro för varje begĂ€ran om överföring. 50,00 euro per nybyggnadsenhet eller som hĂ€rrör frĂ„n en varningsdeklaration som hör till kategorierna för vanligt bruk (kategorier av grupperna A, B och C) och de som undersöks utan inkomst. 100,00 euro för varje ny byggnadsenhet eller hĂ€rledd frĂ„n en varningsdeklaration som hör till kategorierna för speciella Ă€ndamĂ„l (kategorier av grupper D och E) 65,00 euro för varje typ, upp till högst 10 byggda eller hĂ€rledda partiklar; 3.00 euro för varje överskottspartikel
‱Certifikat för överensstĂ€mmelse för kartoutdrag för geometriska uppdateringstyper: 10,00 euro för varje kortutdrag (plus 4,00 euro för varje fyra begĂ€rda partiklar eller fraktioner av fyra)
‱SamrĂ„d med kadastrala handlingar: 5,00 euro för samrĂ„d pĂ„ pappersdokument, för varje sökande och för varje dag eller fraktion 1,00 euro för konsultation av informationsbasen för fastighetsenheter per Ă€mne för varje 10 fastighetsenheter eller fraktion av 10 för fastighetsförteckning med utvinning av utvalda uppgifter och annat samrĂ„d för varje 10 fastighetsenheter, eller fraktioner av 10.

Sanktionsbar markverksamhet: typer och mÀngder

den kadastrala aktiviteter med förbehÄll för administrativa pÄföljder som införts genom genomförandet av bestÀmmelserna i kadastrala förordningar (cirkulÀr nr 2 av den 17 april 2012 frÄn det tidigare landverket, till BestÀmmelser om administrativa sanktioner för övertrÀdelser av registret för jordbruksregister. TillÀmpning av lagstiftningsdekretet 18 december 1997, n. 472 och efterföljande modifikationer och tillÀgg) Àr följande:

F24 landregistret straff

-UnderlĂ„tenhet att deklarera och anmĂ€la variation inom de villkor som föreskrivs i lagen för fastighetsenheter som slutförts efter den 17/03/1985: min. € 10 max. € 103
‱UnderlĂ„tenhet att anmĂ€la och anmĂ€la variation för fastighetsenheter, byggda eller pĂ„verkade av arbeten som slutfördes senast den 16.03.1985, ej deklarerad eller rapporterad i landregistret senast den 31.12.1997: min. € 25 max. € 129
‱Fel planering av golvplaner som ska bifogas deklarationen eller variationen av stadsfastigheter: min. € 10 max. € 103
‱UnderlĂ„tenhet att anmĂ€la en förĂ€ndring i landets tillstĂ„nd i samband med byggandet av stadsbyggnader: min. € 4 max. 61 €
‱UnderlĂ„tenhet att deklarera byggnader som övergĂ„r frĂ„n den undantagna kategorin till de som omfattas av skatt: Minsta bötesbelopp. € 10 max. € 103
‱MotstĂ„nd mot intrĂ€de av kadastrala tjĂ€nstemĂ€n och medlemmar av folkrĂ€kningskommittĂ©erna för tillgĂ„ngar som Ă€r registrerade eller att vara registrerade i stadsregistret: min. € 10 max. € 103
‱MotstĂ„nd mot intrĂ€de av kadastrala tjĂ€nstemĂ€n och ledamöter av folkrĂ€kningskommittĂ©erna till de tillgĂ„ngar som registrerats eller registrerats i landskadestolen: straffbelopp: min. € 4 max. € 30
‱Fel eller sen inlĂ€mning av kadastral överföringar: straffbelopp min. € 15 max. 61 €
‱UnderlĂ„tenhet att presentera och felaktigt utarbeta typ av splittring och partikelart: min. € 15 max. 61 €
‱Uteslutning av deklarationer som ökar Dominikanska och jordbruksinkomster: min. € 258 max. € 2065.
De debiteras mottagaren av landregistret straff, Àven kostnaderna:
‱angĂ„ende anmĂ€lan av posttjĂ€nstens bedömning
-kom till byrÄn för att tillhandahÄlla det som var nödvÀndigt för uppdateringen av de kadastriska dokumenten, i onödan efterfrÄgade de berörda parterna (artikel 12.4, dp.R.N.650 / 72).

Jordregistret: industriellt omvÀndelse

omvÀndelse av landet

Liksom nÄgon hyllning kan Àven de som Àr relaterade till landregistret avhjÀlpas med institutet för industriell omvÀndelsesom Àger rum nÀr den person som har Äsidosatt kadastralförordningen spontant och direkt reglerar sin stÀllning inom de faststÀllda tidsfristerna och dÀrmed drabbas av minskningar av de pÄföljder som föreskrivs.
Speciellt mÀngden av kadastral sanktion, baserat pÄ den senaste stabilitetslagen (lag nr 190 av 2014) som trÀdde i kraft den 1 januari 2015, reduceras den till:
‱1/10 av den minsta föreskriften, om regulariseringen sker inom 30 dagar frĂ„n och med den utgĂ„ngsdatum som lagen faststĂ€ller för de individuella förpliktelserna
‱1/9 av minsta edict, om regulariseringen sker inom 90 dagar
‱1/8 av minsta edict, om regulariseringen sker inom 1 Ă„r
‱1/7 av minsta edict, om regulariseringen sker inom 2 Ă„r
‱1/6 av den minsta edittalen om regelverket sker efter mer Ă€n 2 Ă„r
‱1/5 av minsta edict, om regulariseringen sker efter det att övertrĂ€delsen konstaterats.
Till betalning av kadastralavgiften och den reducerade sanktionen mÄste lÀggas till rÀntan berÀknad till Ärlig rÀttslig rÀnta med periodiseringen dag för dag.Video: