Periodisk kontroll av pannan för att den alltid ska vara effektiv

Korrekt underhåll av pannan är ett måste för hemsäkerheten och säkerheten hos dem som bor där, för maximal effektivitet och funktionalitet

Periodisk kontroll av pannan för att den alltid ska vara effektiv

Obligatorisk panna underhåll

den underhåll av panna kan inte försummas, det finns ett behov av en konstant pannrökkontroll för säkerhet hemma och säkerheten hos dem som bor där, en vanlig panna rengöring för en bra funktionalitet och effektivitet.
Pannan är a apparat ledad, i modeller De måste väljas med omsorg och uppmärksamhet enligt behov närvarande i hemmet, rymden och personalen måste du alltid ha i åtanke säkerheten och därför inte försumma absolut, när du har installerat maskinerna, verifiering av inhemska pannor.
Pannunderhållet måste utföras av a experten och inte autonomt, frekvens av interventionerna beror på modell av panna som är tillgänglig, periodicitet anges i häfte av tekniska instruktioner enligt gällande bestämmelser.

Boilerrevision

Boilerrevision

Obligatorisk panna kontroll

Obligatorisk panna kontroll

Försök panna rök

Försök panna rök

Skyldighet att rengöra pannan

Skyldighet att rengöra pannan

Periodisk pannstyrning

Periodisk pannstyrning

Enligt tekniken. 7 i presidentdekret 74/2013, ansvarig förväxt termisk eller för en tredje part som tar över det ansvar, måste se till att verksamheten för kontroll och underhåll enligt kraven.
Den som ansvarar för värmesystemet är:
-åkande av någon anledning när det gäller enskilda fastighetsenheter
- ägare i fråga om privata bostadsområden ej uthyrda bostäder
- Administratören för byggnader med centraliserade värmesystem som administreras i ett bostadsområde
- ägaren elleradministratör delegera för byggnader som ägs av andra ämnen än individer.
Installatören av de nya fabrikerna harskyldighet att instruera kunder om periodiska säkerhetskontroller, på interventioner individ att utföra och på deras frekvens.
den ansvarige han måste instruera husets invånare om kontrollen av den redan befintliga apparaten, naturligtvis med hänsyn till instruktioner tillhandahållen av tillverkare av maskinens enskilda komponenter.
Den nuvarande förordningar Därför innehåller den inte recept eller vägbeskrivning om metoderna och frekvensen av kontrollerna på underhållsinterventionerna hos växterna av luftkonditionering, på de olika element som utgör dem.

Periodisk kontroll av hushållspanna


Det är förstås det ingripande Det måste ske enligt gällande regler, av experter på området och enligt den nuvarande lagstiftningen; Det är lämpligt att i allmänhet utföra kontrollen minst en gång om året eftersom en panna, inte väl reglerad, ger mindre värme och brinner mer bränsle.
Idealet är att ange a kontrakt av förebyggande eller planerat underhåll, det vill säga den första att förutse eventuella händelser felfunktion som plötsligt kan stoppa pannan fungerar, ibland orsakar fara, den andra för tillfället revideringar generaler på fastställda datum.
Ett underhållskontrakt måste innehålla dessa insatser för att säkerställa säkerheten och funktionen hos maskin och av var och en av dess komponenter; bevis på utförandet av förbränning att utföras med specifika verktyg, hållande och uppdatering av installationshäftet av företaget, åtagandet att intervenera i tid i fallet med Felsökning plötsligt, frisläppandet av en bubbla arbeta i skattesyfte med de angivna transaktionerna och överensstämmelse av vad som har gjorts.

Kontroll av kölddamm

Pannan i huset måste kontrolleras för att ha den alltid effektiv och arbetar för att begränsaförorening atmosfärisk, för allmän säkerhet. den kontroll Periodiska av systemen inkluderar både underhåll av pannan och kontrollen av rök av samma.
Vanligt pannunderhåll består av rengöring av brännaren, av växlaren av reglering och i styrningen av rök så att dessa släpps ut på ett lämpligt sätt och så att ventilation av miljön där maskinen är installerad är tillräcklig.

Kontrollera kaminens ångor


den panna rök kontroll obligatorisk bara för att analysera i rök av pannan, för att kontrollera hur förbränning, vad är koncentrationen av kolmonoxid och vilken är indexet för rökighet.
Observera färg av röken som urladdar, vitets intensitet kan ge indikationer på effektiviteten hos förbränning av pannan och den miljöpåverkan den har.
Noggrant underhåll, i korthet, ger för avlägsnande av eventuella oxidationer av brännarna, inkrustationer av växlarna och av elektroderna, den ordentliga styrningen av pannan som slås på och av såväl som av den goda allmänna funktionen hos tätningen av rördelar, av rören av länk mellan gas och vatten, gasutgifterna i minimi- och maximivärdena.

Säkerhet under pannans första tändning

Underhåll är viktigt men ännu viktigare är en korrekt installation: den första tändningen måste utföras på ett säkert sätt av centralläkaren hjälp referens.
En typisk väggpanna den är installerad genom att fästa en stödfäste på väggen; när apparaten har varit hängande, den är jämn med skruvar, så är den ordnad avgasrör rök, sanitetsvattenbeslag och uppvärmning med de relativa kranarna är slutligen gaskranen fixerad.
Skriv anslutningar elektrisk de realiseras genom de enheter som redan skapats eller presenteras, från den externa sonden till cirkulatorisk, till termoreguleringsanordningar; en modern panna kännetecknas av en effekt på 30 kW, typ a förseglat rum och tvungna utkast, modulering och kondensering.

Årlig panna översyn


Både i valet, både vid installationen och vid underhåll av pannan, måste man alltid agera enligt hållbarhet, energibesparing och säkerhet; Gasapparaten måste identifieras enligt behovet att värma endast rummen eller att producera varmt vatten hälsa på ett ögonblickligt sätt eller genom ackumulering.
Kedjorna som diffunderas på marknaden kan vara av öppen kammartyp med förseglad kammare med låg temperatur, kondense, att hänga på väggen, förankras till en botten, till ett golv.
Pannan måste ha egenskaper som är proportionerliga med de i huset som ska värmas, baserat på dess storlek, struktur komposition och orientering; en utvärdering kongruous ger säkert sätt att spara och slösa bort mindre energi.

Vilken panna att välja och när ska kedjekontroll utföras

De mest utbredda och utvalda kedjorna idag är kondenskedjor och på platsen Caldaie Murali Srl du kan hitta många till riktigt konkurrenskraftiga priser.
också Gm Termoidraulica erbjuder olika produkter.
Kondenspannan är en av de bästa val att värma huset, har många fördelar, en lägre negativ inverkan på miljön och en större spara när det gäller energi, konsumtion.

Skyldighet att upprätthålla kondenseringskedjan, av Gm Termoidraulica


Denna typ av apparat utnyttjar vattenånga och värmen från röken omvandlar den till energi. Till exempel, kondenseringskedja 24 kW ErP metan eller GPL med gratis rökaggregat säljs det till ett vägledande pris på 599€, en siffra som ska definieras bättre vid inköpstillfället Det är av väggmålning, med en termisk effekt upp till 25 kW, lämplig för både uppvärmning och uppvärmning produktion av varmt vatten, det är av hög effektivitet, äger enheten frostskyddsmedel, energiklass A, med dimensioner på 405x720x330 mm, med en förseglad förbränningskammare med tvingad utkast.

Kondenspanntest, av Gm Termoidraulica


På samma plats finns också kondenspannan Hermann Saunier Duval Themis Condens 24 kW ErP LPG med rökkit till det vägledande priset av 605€, energiklass A, drivs av propan LPG, med dimensioner motsvarande 405x720x330 mm, kraft 24 kW, förseglad förbränningskammare, med tvungna utkast.
Ariel Energy föreslår Eco Wind, den senaste generationen kondenskedjor för hushållsbruk, vilket garanterar en avsevärd besparing eftersom det med samma värme produceras kräver en lägre mängd gas.
Eco Wind kedjor finns tillgängliga i tre versioner Eco Wind 24kw, 28kw och 35kwl; De två sista är utrustade med ett tyst luftintag och ett större intagsluftsinspirationsrör.
Brännaren av Ariel Energia kondenseringskedjor har ett konstant förbränningsförhållande, pannkontrollen är intuitiv, har en LCD-skärm multifunktion för kontrollera driftsparametrarna och detektera några fel eller avvikelser.
Också på Climasmart Det finns många modeller av pannor som är tillgängliga som modellen Beretta, tryckvattenberedare 13 ESI, med förbränningsannons injektion elektroniskt via ACC-system, för inomhus-, utomhus- eller inomhusinstallationer försänkt.

Skyldighet att överföra kondenseringskedjan, apparat på ClimaSmart


Graden av elektrisk skydd är IPX5D, the cirkulator modulering är låg förbrukning med 6 m huvud, elektroniskt modifierbar upp till 7 m, hydrauliska anslutningar e sond extern finns som tillval, frostskyddssäkerhet upp till - 5° C som standard.

Obligatorisk pannstyrning, kondenseringsenhet på ClimaSmart


En annan typ är den nya Florida Delfis kondensering KC 24 metan eller LPG, med värmeväxlare i termopolymer och rostfritt stål, total förblandningsbrännare, modulerande gasventil med konstant luft och gasförhållande, fläkt av förbränning med variabel hastighet, tre-stegs cirkulator med inbyggd deaerator.
Pannbytespaketet finns som tillbehör, detektion flamjonjonering, temperaturprober NTC om sanitär och uppvärmning, gränssnittet LCD med diagnostik, värmeväxlaren av rostfritt stål, ventil motoriserad omkopplare.
Sammanfattningsvis är det bra att ha en märkespanna CE, kontakta en expert tekniker specialiserad på området, kvalificerad och registrerade hos handelskammaren samt hantverksföreningen, erhålla intyg om överensstämmelse hos anläggningen.
den teknisk, kallad för att följa underhållet av den köpta pannan, måste kontrollera godet användning av maskinen och var och en av dess komponenter, utkastet till skorstenen, hela drift så att allt är fullt säkerhet.
Underhåll måste vara periodiskt för att säkerställaeffektivitet full av apparaten för att producera rätten hetta och konsumera det nödvändiga bränslet, utan avfall och förbrukning i överskott.Video: как правильно пить воду для здоровья ночью если есть ВСД, круги под глазами и не умереть молодым?