Förnyelsebara energier, dekret 28/11

För nya och renoverade byggnader reglerar förnybar dekret 28/11 skyldigheter, incitament och bonusar för anvÀndningen av energi som produceras frÄn förnybara kÀllor.

Förnyelsebara energier, dekret 28/11

Sista dekret om förnybar energi

den Förnybart dekret har vÀckt vÀsentliga förÀndringar och tillÀgg till de mÄnga lagstiftningsdekret som föregÄr det, nÀr det gÀller stöd och anvÀndning av förnybara energikÀllor sÀrskilt förnybara dekretet n. 28/11, för nya byggnader och de som genomgÄr stora renoveringar,skyldighet att anvÀnda förnybara energikÀllor. Procentandelarna av förnybara energikÀllor visas i bilaga nr. 3 i samma förnybara dekret.

Förnyelsebara energier, dekret 28/11


Enligt förnyelsebestÀmmelsen 28/11 (art.2), en byggnad utsatt för betydande omstrukturering Ú: en befintlig byggnad med en anvÀndbar yta pÄ mer Àn 1000 kvadratmeter, under förutsÀttning att byggnadselementen utgör inneslutningen eller en befintlig byggnad som Àr föremÄl för rivning och Äteruppbyggnad Àven under extraordinÀrt underhÄll.
Medan för ny byggnad menar vi en byggnad för vilken begÀran om den relevanta byggnadstiteln, tillstÄnds- eller bygglovstillstÄnd, dock denominerade, har presenterats efter det att detta dekret trÀtt i kraft (Förnybart dekret 28/11).

Obligatoriska procentsatser för förnybar energi

NÀr det gÀller nya byggnader eller byggnader som genomgÄr stora renoveringar mÄste vÀrmeverkets produktionsanlÀggning utformas och byggas pÄ ett sÄdant sÀtt att sÀkerstÀlla modern överensstÀmmelse med byggnadens efterfrÄgan med förnybara energikÀllor för 50% av förvÀntad konsumtion för efterfrÄgan pÄ varmtvatten och följande procentandelar av summa av den förvÀntade förbrukningen för varmt vatten hÀlsa, den uppvÀrmning och kylning:

den 20% nÀr bygglovet presenteras frÄn 31/5 2012 till 31/12 2013
den 35% nÀr bygglovet presenteras frÄn 1/1/2014 till 31/12/2016
den 50% nÀr bygglovstillstÄndet presenteras frÄn 1/1/2017
Även de vĂ€xter som nödvĂ€ndigtvis kommer att anvĂ€nda förnybara energikĂ€llor mĂ„ste ha en kraft, P, bundet till förfrĂ„gningsdatum för byggnadens byggnad, uttryckt av P = (1 / K) xS, var S Ă€r ytan i planen för byggnaden pĂ„ marknivĂ„, mĂ€tt i kvadratmeter och K Ă€r en koefficient (mq / kW) som antar följande vĂ€rden:
K = 80, nÀr bygglovstillstÄndet presenteras frÄn 31 maj 2012 till 31 december 2013;
K = 65, nÀr bygglovstillstÄndet presenteras frÄn 1 januari 2014 till 31 december 2016;
K = 50, nÀr bygglovstillstÄndet presenteras frÄn 1 januari 2017
för exempel för ett hus med en yta S = 150 kvadratmeter Följande vÀrden skulle erhÄllas:
1,88 kW för K = 80
2,31 kW för K = 65
3 kW för K = 50

Förnyelsebara energier, dekret 28/11 volymökning

För byggnader som Àr nya och / eller genomgÄr större renovering, byggandet av förnybara energikÀllor för befogenheter över 30% av de ovannÀmnda tröskelvÀrdena a bonus i termer av volymökning av samma byggnader upp till 5% av den ursprungliga volymen, om denna ökning inte strider mot gÀllande lagar och bestÀmmelser om stadsplanering.
den tröskelvÀrden Procentandelar som anger ett minimireferensvÀrde för anvÀndning av förnybara energikÀllor Àr reducerad för alla byggnader som hör till zon A (till exempel i historiska centra) och dessutom de byggnader som anges i del IIa och art. 136, punkt 1, lett. b) och c) i lagdekret 42/04 (kulturarv och landskap) och s.m.i. och de som specifikt identifierats som sÄdana i stadsplaneringsinstrument.
En grundlÀggande roll i undantag som omfattas av det förnybara dekretet omfattas av designers i de fall dÄ den senare kan visa att överensstÀmmelse med kraven innebÀr en Àndring som inte Àr förenlig med byggnaders karaktÀr eller utseende med sÀrskild hÀnvisning till historiska tecken och konstnÀrliga, ett undantag ges om designern visarteknisk omöjlighet att följa, helt eller delvis, till de förpliktelser som planeras.
Det Àr uppenbart attinobservance av de förutnÀmnda förpliktelserna omfattar Förnekande av utgivning av byggnadstiteln och att de skyldigheter som föreskrivs i regionala eller kommunala normativa handlingar mÄste anpassas till bestÀmmelserna i förnybara dekretet inom 180 dagar efter det att det trÀtt i kraft.
För de ovan nÀmnda anlÀggningarna som anvÀnder förnybara energikÀllor Àr möjligheten att fÄ tillgÄng till formerna av statliga incitament ett Är efter genomförandet fortfarande giltigt.

Nyheter för incitament

Förnyelsebara energier, dekret 28/11 split house


För vÀrmepumpar prestandakoefficienten (COP) och energieffektivitetsindexet (EER) mÄste vara minst lika med de vÀrden som anges för Är 2010 frÄn bilaga I till D.M. 06/08/09 - Minskad med 5% för pumpar utrustade med en vÀxelriktare med kraven pÄ tilltrÀde till avdraget 55% frÄn IRPEF.

Förnyelsebara energier, dekret 28/11 fotovoltaiska

För solcellssystem komponenterna och systemen mÄste ske i enlighet med de minimikrav för tekniska krav som faststÀlls i bestÀmmelserna som innehÄller incitamentskriterierna och modulerna mÄste garanteras i minst tio Är.
BÄde för vÀrmepumpar och för fotovoltaiska system kommer det att vara nödvÀndigt att tillhandahÄlla de intyg som utfÀrdats av ackrediterade laboratorier och tillverkarens försÀkran som intygar korrespondensen mellan intyget och den produkt som faktiskt saluförs.

Förnybara energikÀllor, dekret 28/11 termiska paneler

TvÄ Är efter det att förnyelsebestÀmmelserna trÀtt i kraft mÄste ocksÄ certifiering lÀmnas Solar Keymark, förutom alla nödvÀndiga krav, för avdrag för 55% av utgifterna frÄn IRPEF under tio Är efter installationen av solpaneler.
TillgÄng till incitament för vÀxter som anvÀnder förnybara energikÀllor Det kan endast handla om aktierna utöver de minimitrösklar som beskrivs i bilaga 3 till förnybara dekretet enligt vad som anges i art. 11 i samma förnybara dekret.

Förnyelsebara energier, dekret 28/11

NÀr det gÀller energikontot för solceller, som beskrivs i art. 25 i det förnybara dekretet, incitamenten för D.M. 06/08/10, kÀnd som Tredje energikontot, gÀller för produktion av el frÄn solcellssystem för vilken förbindelse till elnÀtet Àger rum inom 31/05/2011.
För fotovoltaiska solanlÀggningar kopplade till elnÀtet efter 31/05/2011, incitamentet eller Energikonto kommer att styras av MSE: s förordning, som ska antas av 30 april 2011.

De viktigaste lagstiftningsreferenser för förnybar energi

Lagdekret 387/03 (frÀmjande av el producerad frÄn förnybara energikÀllor);
D.Lgs. 192/05 och D.P.R. 59/09 (energieffektivitet i byggnader);
Lagdekret 115/08 (energieffektivitet vid slutanvÀndning);
presidentdekret 380/01 (konsoliderad bygglov)
Lagdekret 79/99 (elmarknaden);
Lag 296/06 och s.m.i. (Finansiellt - Avdrag 55%).Video: