Granskning av bostadsrättsförordningen

Varje bostadsrätt har rätt att agera för att bilda och revidera förordningen. I bostadsrätter med mer än tio deltagare är antagandet av förordningen obligatorisk.

Granskning av bostadsrättsförordningen

den andra stycket. 1138 c.c.. erkänner för varje condomino rätten att agera för bildandet och revision av förordningen av bostadsrätt.

Granskning av bostadsrättens föreskrifter


När det gäller utbildning är orsaken mycket enkel: i bostadsrätter med mer än tio deltagare antagandet av förordningen är obligatorisk.
I detta sammanhang är det därför klart att alla berörda parter (dvs. medeägare) måste placeras under förutsättningarna för att vidta lämpliga initiativ för att uppnå detta ändamål.
den Underlåtenhet att anta förordningen av den legitima församlingen bostadsrätterna att agera i domstol för att få rättslig utbildning av den så kallade stadgan för bostadsrätten.
I de mindre bostadsrätterna är det inte möjligt att uppnå regleringens rättsliga utbildning (se t.ex. Trib. Trapani 28 februari 2008), men det är fortfarande möjligt för alla bostadsrätter vidta åtgärder för att få den handling som godkänts av församlingen; även i det här fallet är det uppenbart att varje mede ägare måste ha rätt att agera för att försäkra sig för sig själv och för andra de bästa delarna av de gemensamma delarna.

Liksom handlingsutbildningen, som nämnts ovan, har bostadsrätten möjlighet att vidta åtgärder för att få översynen av befintlig förordning.
den f√∂rh√•llandet av detta √§r det tydligt: ‚Äč‚Äčbara f√∂r att √§garen till en r√§tt √∂ver gemensamma saker m√•ste varje med √§gare st√§llas under villkoren f√∂r delta i f√∂rvaltningen av samma.
Reflektion av deltagande är också att kunna begära ändring av regleringsbestämmelser att för de förändrade förutsättningarna i förhållande till godkännandets ögonblick står de i motsats till det enskilda och det gemensamma intresset.
en exempel Det kommer att klargöra konceptet.
Du antar det vid tidpunkten för godkännandet av förordningen Samtliga bostadsrätter är bosatta i byggnaden så att det i förhållande till den fria perioden mellan meddelandet om kallelse och mötesföreställningen beslutades att upprätthålla det som föreskrivs i lagen (dvs. fem dagar enligtkonst. 66 tillgängliga att. handelslagen.).

Granskning av bostadsrättsförordningen


Efter många affärer, varav många är personer bosatta i en annan stad jämfört med den där bostaden ligger, kan den termen som är så identifierad vara otillräcklig för att säkerställa ett korrekt deltagande i assisterna.
Varje bostad kände därför detta behov, kunde ta initiativet att begära ändring av förordningen för att se långsträckt den ovannämnda fria perioden som nämns ikonst. 66 tillgängliga att. handelslagen.
Sammansättningen, om ämnet kommer att läggas tillagenda, kommer att behöva utvärdera det och besluta huruvida förordningen ska ändras eller ej.
Till skillnad från adoption, för modifiering (om det inte är en begäran om upphävande av ogiltiga klausuler) kan inte utföras den rättsliga åtgärden.
Detta beror på att när det gäller villa med minst elva deltagare adoption är obligatoriskt enligt lag och, i likhet med nomineringsförfrågan, kan domstolen ersätta församlingen. I revisionshypotesen är det en fråga som faller under de olika besluten, och därför kan magistraten inte invadera den sfären.
Det är användbart att markera det beroende på vilken typ av klausul som ska ändras majoriteten som krävs för att göra det kommer att variera.
Om det är regelregeln (även om det ingår i avtalsförordningen), för ändringen kommer det att vara tillräckligt den gynnsamma rösten för majoriteten av deltagarna i mötet som utgör minst hälften av byggnadens värde.
Om klausulen är avtalsenlig, liksom dess antagande för översynen kommer att kräva samtycke från alla bostadsrätter (på kvorum för förändringen se Cass. SS. UU. n. 943/99).
För reglerna i a rättslig lösning Detsamma gäller för dessa församlingar.
Alla ändringarslutligen måste göras, med påföljd, för rekommenderat.Video: