Hyresgästens rättigheter

Kontraktet för uthyrning av en byggnad för bostadsanvändning medför för hyresgästen antagandet av vissa rättigheter relaterade till njutning och överenskommen användning av fastigheten.

Hyresgästens rättigheter

Njut av fastigheten

beskrivning av det inre av ett hus

Vi förutsätter att i detta fall för hyresgäst vi menar atecnically den person som åtnjuter fastigheten för bostadsanvändning, medan hyreskontraktet strängt handlar om uthyrning av rörlig eller produktiv egendom.
Så vi använder här uttrycket med den mening som ges på det talade språket, det vill säga utan skillnad mellan produktiv bra eller bra för bostadsanvändning.
den lease Det är ett avtal av njutning: det vill säga ett avtal med vilket en part åtar sig att göra njuta till en annan en rörlig eller fast egendom för en tid, vid betalning av en övervägande.
Å ena sidan kommer hyresvärden att göra egendomen tillgänglig och kommer att dra nytta av avgiften, medan hyresgästen å andra sidan kommer att njuta av fastigheten, inom ramen för den överenskomna användningen eller omständigheterna.
Följaktligen bredvid tullar, hyresgästen kommer säkert att ha några rättigheter, inklusive först av allt al njutning Property.
Först av allt har hyresgästen rätt att få det bra till honom levereras från hyresvärden i gott skick: I avsaknad av en beskrivning vid tidpunkten för leveransen antas varorna ha levererats i gott skick (V. konst. 1590 c.c..).
För att njutning ska äga rum både vid leverans och därefter har hyresgästen rätt till hyresvärden upprätthåller fastigheten i sådant tillstånd att tjäna allaanvändning överenskomna från delarna; specificering av denna hyra av uthyraren är de regler som reglerar relationerna vid reparationer.
Faktum är att hyresvärden måste utföra under kontraktets löptid alla nödvändiga reparationer, förutom de av litet underhåll, som kommer att höra till hyresgästen, och även de som är små underhåll, om de härrör från ålder eller av en slump (V. Artiklar. 1576 och 1609 c.c..); se till exempel på den punkten som beslutet av Kassationsdomstolen n. 8191/1995 och n. 6896/1991 inom området för armaturer. Om reparationerna är brådskande kan hyresgästen tillhandahålla direkt, med undantag för ersättning (ihåg att varna hyresvärden om reparationerna var till honom) (v. konst. 1577 c.c..).
Lagen skyddar också hyresgästen från vices, förutsatt att om saken hyrs påverkas av laster dess lämplighet för den överenskomna användningen minskar avsevärt, har hyresgästen rätt att kräva uppsägning av kontraktet eller avgiftsavdrag, såvida inte det rör sig om fel som han eller hon kände till eller kunde ha varit från början (v. konst. 1578 c.c..). Hyresgästen har också rätt att ta emot ersättningen för uthyraren från skadaren, om inte hyresvärden visar att han vid tidpunkten för leveransen inte kände till hans närvaro utan fel (v. konst. 1579 c.c..).

Hyresgästen kommer att vara berättigad till ersättning, även i samband med en pakt som utesluter eller begränsar uthyrarens ansvar, om hyresvärden har dolt sin närvaro i dålig tro eller om vicesna är som att göra nöjen av det omöjliga (V. konst. 1579 c.c..).
Men om vicesna är hälsofarlig Rätten till upplösningen tillhör honom ändå, även om bristerna redan var kända för honom och inget avstående är giltigt (v. konst. 1580 c.c..).
Reglerna om fel är giltiga både om defekterna är närvarande vid leveransen eller om felen överlever under kontraktets gång (v. Artiklar. 1578 och 1581 c.c..).
De fel som avses i civillagen har definierats som de som påverkar sakens materiella struktur, förändrar dess integritet på ett sådant sätt att det förhindrar eller kraftigt sänker sin njutning enligt avtalsmålet; och igen, som En förändring av balansen i parternas ömsesidiga prestationer, vilket påverkar lämpligheten av användningen av tillgången (Cass. n. 11198/2007).
Hyresgästen har rätt till hyresvärden att inte utföra på egendomen innovationer som minskar nöjen av fastigheten (v. konst. 1582 c.c..).
Om å andra sidan njutningen minskar till följd av reparationer brådskande, som inte kan skjutas upp till dess att kontraktet löper ut, är hyresgästen skyldig att tolerera dem, även om detta innebär berövandet av njutningen av en del av den hyrda egendomen; men om sådana reparationer har en varaktighet som överstiger den sjätte av kontraktets löptid eller, i alla fall de tjugo dagarna, har hyresgästen rätt en minskning av avgiften, proportionell mot hela reparationstiden och omfattningen av icke-användning (V. Artiklar. 1583 och 1584 c.c..).
Slutligen, om reparationerna gör emellertid uninhabitable den del av det som är nödvändigt för boende av hyresgästen och hans familj, den senare har rätt att begära dock uppsägning av kontraktet (se konst. 1584 c.c..).

Stillehavet njutning

fredlig njutning

Dessutom måste hyresvärden garantera hyresgästen fredlig njutning under hela kontraktsperioden (se konst. 1585 c.c..).
I grund och botten finner denna skyldighet en specifikation i garantireglerna från trakasserier andra: hyresgästen har rätt att garanteras av hyresvärden från trakasserier som minskar användningen eller njutningen från tredje part De hävdar att de har rätt till saken (Så kallade trakasserier av lag): väsentligen gäller det för den tredje parten som hävdar att rätten är oförenlig med egendomens njutning av hyresgästen på fastigheten (v. Cass. n. 2531/2006).
I händelse av trakasserier i rätten är hyresgästen också skyldig att informera hyresgästen om tredje man hävdar att han har rätt till saken och om han inte riskerar att bli kallad för att ersätta skadan som följer av hans underlåtenhet (v. konst. 1586 c.c..).
Om trakasserierna inte berör rättighetsanspråk (c.d. faktiskt trakasserier) har hyresgästen inga rättigheter till hyresvärden utan kan agera direkt mot tredje part.

förbättringar

Vid förbättringar hyresgästen är inte berättigad till ersättning för utgifter, om han inte har samtycke från hyresgästen. Men även i det fall det inte är berättigat till ersättning kan kostnaderna för förbättringarna kompensera utgifterna på grund av försämring som hyresgästen orsakat utan allvarligt fel (v. konst. 1592 c.c..).

Dessutom

Om han har utfört tillsatser, det vill säga tillägg (till exempel persienner och falska fönster, v. Cass. n. 14871/2000) har hyresgästen rätt att ta bort dem vid kontraktets slut, förutsatt att detta sker utan skada på den hyrda egendomen, såvida inte hyresgästen föredrar att förbli och är villig att betala ersättning. Om tilläggen inte är separerbara gäller reglerna om förbättringar.

Uttag

Utöver vad som avtalas avtalat kan hyresgästen alltid dra sig tillbaka, i närvaro av allvarliga skäl, med uppsägningstid om minst sex månader, meddelas genom registrerat brev (v. konst. 4, lag 392/1978).

Deltagande i villaenheten

I vissa fall har hyresgästen rätt att rösta i stället för ägaren i bostadsrättsförhandlingarnas överläggningar.
I synnerhet gäller denna rättighet för de relativa resolutionerna kostnader och metoder för hantering av värme- och luftkonditioneringstjänster.
Denna bestämmelse gäller också vid en byggnad som inte är i ett bostadsområde.
Hyresgästen har också rätt att ingripa, utan rösträtt, på resolutionerna om ändringen av de övriga gemensamma tjänsterna (V. konst. 10, L.392 / 1978).Video: Första maj 2013 - Manifestation för hyresgästernas rättigheter