Hygienisering av hushållsmiljöer

Produkter och knep för att skapa hälsosamma miljöer.

Hygienisering av hushållsmiljöer

Ofta när du fyller en inredning, som måste hålla sig inom den definierade miljön, måste uthärda obehag som härrör från en symptomatisk allergi orsakad av utsläpp av skadliga ämnen som finns i luften, såsom kvalster som bedrivs av madrasser och stoppade i allmänhet, giftiga ämnen som lim, formaldehyd, närvarande i möbler och inredningstillbehör.

För att övervinna detta problem extremt utbredd, är det viktigt att vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att minimera förekomsten av oönskade gäster som pollen, mögel, svampar, men framför allt de nu kända dammmiddagen.

Sanitären av hushållsmiljöer: miljön föredras av kvalster

den koncentration större än dessa närvaro märks det i sovrummet och i synnerhet i madrasser och kuddar där de på grund av ett särskilt förhållande mellan värme och fuktighet finner sitt idealiska livsmiljö.

Liksom varje levande varelse också kvalster är föremål för de normala processerna för assimilering och därmed eliminering av avfall, det är just dessa, av sådana mikroskopiska dimensioner som att vara flyktiga och därför inhalerbara, vilka innehåller den största koncentrationen av allergener, som är ansvariga för immunsystemets onormala reaktioner hos 20% av den europeiska befolkningen (källa Federasma).

Självklart kan vi inte säkert tänka på att lösa problemet genom att använda droger till det bittera slutet.

När det gäller åtgärder att antas i ditt hem för att förhindra koncentrationen av föroreningar, som sporer, rök, pollen, bakterier och kvalster, kan du vidta en rad åtgärder från antagandet av korrekt certifierade möbler, utan skadliga utsläpp i luften.

Sanitären av hushållsmiljöer: långpålad mattapp av pulver

Om kvalster, tanken att kvalster inte tolererar miljöer med närvaro av latex, det är inte sant att kvalster inte matas på latex men organiskt material som hudvågor, därför kan de i teorin också vara närvarande i latexmadrasser och i allmänhet i alla klädselar där villkoren för värme och fuktighet lämplig för deras spridning.

Men jag madrasser och kuddar i latex De är mycket lämpliga för alla ämnen som är allergiska mot kvalster, i själva verket, tack vare de höga luftningsegenskaperna hos latex, presenterar dessa produkter inte överdriven luftfuktighet eftersom det snabbt bortskaffas och därför finns inga gynnsamma villkor för avveckling av kvalster.

Nya studier utförda i U.SA. har visat att latexprodukter är tre gånger mer resistenta mot installationen av kvalster än andra vanliga material.

Hygienisering av hushållsmiljöer: En Sublim ioniserare

Tillsammans med de nämnda försiktighetsåtgärderna är det dock användbart att tänka på användningen av jonisatorer kvalitet som är mycket effektiv för att förhindra astma, bronkit, andningssvårigheter etc.

Bland de mest effektiva kan man exempelvis citera sublima av Elektronisk ingång, en unik högdensitetsjonizer, som kan emittera miljarder joner per sekund, användbar för att rena den föråldrade och förorenade luften, genom att accelerera de förorenande elementen.

På detta sätt, även om du inte kan få en summa förebyggande Vid användning av inredning och försiktighetsåtgärder som är lämpliga för att förebygga allergier, säkerställer användningen av joniseraren en total sanitet av luften du andas, med stor lättnad för dem som bor där.
sublime.itVideo: