Allvarliga oegentligheter hos administratören

Fastighetsadministratören Àr bostadsrÀttsföretagen och mÄste agera i enlighet med vissa regler om smÀrta att kunna Äterkallas Àven av domstolen.

Allvarliga oegentligheter hos administratören

Condominium administratör

Fastighetsadministratören Àr agent för bostadsrÀtter. I sjÀlva verket Àr detta uttalande inte tydligt stavat ut i civillagen, men kan utlÀsas frÄn vad som anges avkonst. 1129 fjortonde stycket c. som uttryckligen hÀnvisar till reglerna för mandatet.

Condominium administratör

Han kommer utsedd av en resolution att för att vara giltig mÄste man rapportera den gynnsamma rösten för majoriteten av de som deltar i mötet som representerar minst hÀlften (500 tusendedelar) av byggnadens vÀrde.
den Avtalets varaktighet Àr Ärlig och i avsaknad av Äterkallelse förlÀngs det för följande Är; Under alla omstÀndigheter kan församlingen, med samma majoriteter som planeras för utnÀmningen, besluta att Äterkalla det nÀr som helst.
Det innebÀr att den nyutnÀmnda regissören, absurt, kan se en komma begÀran om sammankallande av extra bolagsstÀmma för hans Äterkallelse.
Man undrar om i dessa fall den Äterkallade representanten har rÀtt till nÄgot skydd.
den högsta domstolen han hÀvdade det vara ett mandat som anses vara betungande, om Äterkallelsen ingriper innan uppdraget upphör, har administratören rÀtt till kompensationsskydd, uteslutet endast i nÀrvaro av en rÀttvis grund för Äterkallandet (artikel 1725, punkt 1, Kommunal kod) (Cass. SS.UU. 29 oktober 2004 n. 20957).
Bland de RÀtt orsaker till Äterkallande den rÀttsliga som leder till att den nuvarande direktören avlÀgsnas, bland annat pÄ grund av allvarliga oegentligheter i ledningen (konst. 1129, elfte stycket, c.c..).
Tidigare talade civillagen om möjligheten till begÀran om Äterkallelse för allvarliga misstankar om allvarliga oegentligheter.

Allvarliga oegentligheter i hanteringen

Återkallande av bostadsrĂ€ttighetsadministratör

den omformulering av orsaken till rÀttslig Äterkallelse det Àr inte bara stilistisk; med den nya formuleringen mÄste bostaden inte bara ta med element som kan göra misstÀnkt existerande men mÄste kunna visa den oegentlighet som begÄs i förvaltningen.
Sade ofta, om du kan bevisa att administratören har fungerat felaktigt Vid utövandet av sina uppdrag kan varje enskild medehavare kontakta magistratet för att erhÄlla det Äterkallande.
den ny konst. 1129 c.c.. (nytt som omformulerats av lag nr. 220/2012), i tolfte stycket, innehÄller en lista, endast som exempel, vad bör förstÄs av allvarlig oegentlighet i förvaltningen av bostadsrÀtten.
den UnderlÄtenhet att öppna ett bostadsrÀttsligt kontoDet representerar till exempel en allvarlig oegentlighet i förvaltningen. UnderlÄtenhet att behÄlla och uppdatera registret över bostadsrÀttsverket samma detsamma med avseende pÄ att man inte ringer till mötet i de fall som föreskrivs i lag.
Listningen, det sÀgs, Àr bara exempel, eftersom varje bostad, utöver de som anges i lagen, kan bevisa för en domare att ett visst beteende representerar en allvarliga oegentligheter i hanteringen.
I tvÄ fall (lÀs allvarliga skattemÀssiga oegentligheter och misslyckande med att öppna och anvÀnda det aktuella kontot) mÄste begÀran om Äterkallande av domstolen föregÄs av ett försök att Äterkalla bolagsstÀmman, som bland annat syftade till att eliminera ledningens oegentligheter (se artikel 1129, elfte komma, cc).
den rÀttsligt Äterkallande, det Àr anvÀndbart att komma ihÄg det, det bör rÀknas bland de sÄ kallade frivilliga jurisdiktionerna. I dessa fall ersÀtter domstolen i huvudsak fallet utan att avgöra huruvida parternas rÀttigheter föreligger eller annars.
Till Äterkallelsen chefen och bostadsrÀtten (eller bostadsrÀtter) har rÀtt att delta (artikel 64 i civillagen).Video: