Fotovoltaiska paneler i villa

Varje villa kan anvÀnda en gemensam del för installation av solceller, förutom församlingens rÀtt att stÀlla in regler för anvÀndning.

Fotovoltaiska paneler i villa

AnvÀndning av bostadsfastigheter

solceller

Det Àr möjligt för en villa att installera ett solcellssystem (eller i alla fall produktion av energi frÄn förnybara kÀllor) i delar av gemensamt Àgande för att betjÀna sin fastighetsenhet?
den svaret Àr positivt; lÄt oss se varför kortfattat nÀmna den allmÀnna disciplinen som dikteras nÀr det gÀller anvÀndning av gemensamma varor samt att nÀmna de första rÀttspraxisutslagen om de innovationer som infördes av bostadsrÀttsreform.
NÀr det gÀller bostadsrÀtter i byggnader och mer specifikt anvÀndningen av de gemensamma delarna för enskilda ÀndamÄl finns det en regel, denkonst. 1102, första stycket, c., som lyder:
Varje deltagare kan anvÀnda den gemensamma saken, förutsatt att den inte Àndrar destinationen och inte hindrar andra deltagare frÄn att anvÀnda sig av det enligt deras rÀtt. För detta ÀndamÄl kan det pÄ egen bekostnad göra de Àndringar som Àr nödvÀndiga för den bÀsta nöjen.
Den ovannÀmnda standarden dikteras i förhÄllande till gemenskap, men det gÀller ocksÄ fredligt för bostadsrÀtt i byggnader pÄ grund av hÀnvisningen till dessa regler inom omrÄdet. 1139 c.c... Det som Àr sanktionerat Àr rÀtten att likvÀrdiga med skyldighet att respektera allaas lika rÀttigheter.
Vad betyder exakt lika anvÀndning?
Högsta domstolen, som har ingripit flera gÄnger i Àmnet, sade att de som deltar i gemenskap har rÀtt att anvÀnda de gemensamma varorna i ett exklusivt syfte, sÄ att de fÄr möjlighet att hÀrleda ett visst verktyg som skiljer sig frÄn dem som hÀrrör frÄn andra kommunister, förutsatt att denna enskilda anvÀndning inte Àndrar konsistensen och dess destination, och inte förhindra anvÀndningen av andra mÀnniskor.
I detta sammanhang sÀger domarna om legitimitet, begreppet likvÀrdig anvÀndning av den gemensamma saken som avses i art. 1102 c.c. bör inte förstÄs i den mening som identisk och samtida anvÀndning, mÄste betraktas som enligt lagen tilldelad varje deltagare i gemenskapens fakultet att dra av den gemensamma saken den mest intensiva anvÀndningen, under förutsÀttning att detta Àr förenligt med andras rÀttigheter, att rapporteras om bostadsrÀtten till solidaritetsprincipen, vilket krÀver en stÀndig balans mellan alla deltagares behov och intressen i samhÀllet (sÄ bland de olika, Cass. 5 oktober 2009, n. 21256).
detta det allmÀnna regelverket om den enskilda anvÀndningen av gemensamma varor.

Fotovoltaiska för personligt bruk i en villa

Solpaneler

den bostadsrÀttsreform (Lag nr 220/2012) införde en bestÀmmelse i civillagen, art. 1122-bis specifikt tillÀgnad denna typ av anvÀndning av de gemensamma delarna.
Andra stycket ikonst. 1122-bis c.c.. lyder:
Installation av anlÀggningar för produktion av energi frÄn förnybara kÀllor Àr tillÄten för service av enskilda enheter i lÀgenhetsbyggnaden pÄ det plana taket, pÄ nÄgot annat lÀmpligt gemensamt omrÄde och pÄ de enskilda delarna av den berörda parten.
de Àr tvÄ förfaranden som tillhandahÄlls av artikeln i frÄga:
a) det utan församlingens ingripande, med avseende pÄ vilken konsten. 1122-bis, andra stycket, c.c. han begrÀnsar sig sjÀlv till att sÀga vad som just har rapporterats
b) det med aktieÀgarnas beslut (valfritt och med de majoriteter som föreskrivs i artikel 1136 femte stycket i civillagen) om Àndringar av de gemensamma delarna blir nödvÀndiga (artikel 1122-bis tredje stycket i den italienska civillagen).
MÀrk vÀl: församlingens ingripande Det har ingen auktoritativ karaktÀr av arbetet, utan kan helt enkelt reglera anvÀndningen av gemensamma varor.
Exakt nÀr aggregatet har möjlighet att ingripa?
den tredje stycket 1122-bis c.c.. ange det Om Àndringar av de gemensamma delarna Àr nödvÀndiga, ska den registrerade informera administratören om det specifika innehÄllet och förfarandena för genomförandet av interventionerna..
MÄste de Àndra en del av taket för att möjliggöra enklare stöd för panelerna? Sedan Àr jag skyldig att meddela det till administratören, som utan dröjsmÄl mÄste kalla samlingen för de mest lÀmpliga besluten.
L 'condominium assizes kan (maktutövningen Àr dÀrför valfri):
a) förskriva lÀmpliga alternativa sÀtt att utföra arbetena eller vidta försiktighet för att skydda byggnadens stabilitet, sÀkerhet eller arkitektoniska dekor
b) pÄ begÀran av berörda parter tillhandahÄlla att starta om anvÀndningen av solbelÀggningen och andra gemensamma omrÄden som skyddar de olika former av anvÀndning som föreskrivs i fastighetsförordningen eller i vilket fall som helst,
c) kan ocksÄ underordnad Den berörda partens utförande av en lÀmplig garanti för eventuella skador.
Allt detta pÄminner oss om tredje stycket ikonst. 1122-bis c.c.., mÄste lösas med gynnsam omröstning av majoriteten av deltagarna i mötet och 2/3 av byggets millesimalvÀrde.
Det hÀr vÄr lÀsning av den relevanta förordningen installation av solcellspaneler för enskild anvÀndning pÄ de gemensamma delarna av en bostadsbyggnad.

Praktisk tillÀmpning av standarden

En mening som gjorts av Domstolen i Milano den 7 oktober 2014, ger oss bekrÀftelse pÄ vÄr tolkningens godhet; lÄt oss se varför.
I detta fall en villa han hade utmanat en resolutionbland annat eftersom montering hade förbjudit installationen pÄ det gemensamma taket av en serie fotovoltaiska system som syftar till att producera el till förmÄn för sin fastighetsenhet.
den Milanese domstol han hade rÀtt att avbryta den resolutionen. Faktum Àr att invaliditeten skedde av andra skÀl, eftersom det i allmÀnhet Àr det absorberande tekniska jargonget i förhÄllande till resten av klagomÄlen, men den överklagade domstolen har ÀndÄ avsett att ge sin egen tolkning av konsten. 1122-bis i civillagen, som faststÀllde olagligheten i bolagsstÀmmans beslut.
I huvudsak Domstolen har angivit att:
a) konsten 1122-bis c.c. andra Àr bara en speciell standard med hÀnsyn till det allmÀnna begreppet inom tekniken. 1102 cc;
b) som ett resultat av detta ingen bemyndigande ges till aktieÀgarna jÀmfört med montering av fotovoltaiska paneler för enskilt bruk pÄ de gemensamma delarna, men bara makt att reglera sÄdan anvÀndning.
c) pÄ grund av dessa övervÀganden, de resolutioner som de förfogar över annars, bÀttre Àn att förbjuda enskild anvÀndning genom att överskrida bestÀmmelserna i art. 1122-bis c.c., mÄste anses vara ogiltig för brott mot villaens subjektiva rÀtt att anvÀnda de gemensamma delarna (se, för detta ÀndamÄl, Tribunal Milan, 7 oktober 2014, nr 11707).Video: Aurinkoenergian aktiivinen hyödyntÀminen (osa 1)