Termiska solstandarder

Bland de viktigaste och viktigaste kraven för solvÀrmesystem Àr UNI EN 2975 och UNI EN 12976 som reglerar panelernas överensstÀmmelse.

Termiska solstandarder

UNIEN12975-76

Bland de mest betydande normerna för solvÀrmesystem finns det UNI EN 12975 och UNI EN 12976, de till vilka de mÄste vara följa den paneler för avdrag pÄ 55% frÄn IRPEF kostnader för installation av samma För avdragsÀndamÄl mÄste de ocksÄ nÀmnas i de kvalificerade teknikernas uppgift om huruvida installationerna Àr korrekta.
UNI EN 12975-standarden definierar, i del 1, kraven för motstÄnd av termiska solpaneler, dvs innehÄllande vÀtskor, av hÄllbarhet och sÀkerhet av samma, och som alla normer med initialerna EN föregÄs av UNI Àr den italienska översÀttningen av en officiellt definierad norm pÄ engelska.
Del 2 i UNI EN 12975-standarden anger i metoder och bevis med vilken kontrollera tillförlitligheten och sÀkerheten hos solpaneler och referensprov för panelernas termiska prestanda ingÄr ocksÄ. För prefabricerade system förlÀngs innehÄllet i UNI EN 12975 del 1 och del 2 standarder genom del 1 och 2 i UNI EN 12976-standarden.

Termiska solstandarder och certifieringar

den UNI EN ISO 9488 Det Àr en regel som innehÄller en riktig ordlista för solvÀrmeenergi, frÄn de olika komponenterna av solstrÄlning till alla möjliga komponenter i vÀxten och de relativa fysiska kvantiteterna.
Normen UNI 10349 indikerar jag referensklimatdata för designen av solvÀrmesystem: all data grupperas i dag-, medel-, mÄnads- och projektdata. Den förstnÀmnda beskriver energibehovet enligt de geografiska omrÄdena, medan de senare ger hÀnvisningar till storleken av solvÀrmesystem.
Normen UNI 9182 det ger

UNI9182

vÀgbeskrivning omdricksvatten och det inte drickbar med relaterade förpliktelser och anvÀndningsbegrÀnsningar, referenskriterier för uppförande av vattendistributionsnÀt, vattenfördelnings- och ÄtercirkulationsanlÀggningar och igÄngsÀttning.
Förutom certifikat för överensstÀmmelse med ovannÀmnda huvudstandarder utgörs en garanti för kvaliteten pÄ solpaneler Solar Keymark, Europeiskt varumÀrke som utvecklats av CEN (CEN / CENELEC Europeiska kommittén för standardisering och kommitté för elektroteknisk standardisering) för certifiering av nÄgon komponent av solvÀrmesystem.
Det Àr bra att understryka att Solar Keymark-certifieringen kan vara uppnÄtts pÄ frivillig basis, med en begÀran till CEN, av dem som bygger sin egen solpanel.Video: