House Quality System

Den 8 juni godkÀnde representanthuset propositionen om införande av ett kvalitetssystem för bostadsbyggande.

House Quality System

Den 8 juni godkÀnde deputeradekammaren enhÀlligt ett utkast till lag om byggkvalitet, n. 1952 Kvalitetshemsystem. BestÀmmelser om utvÀrdering och certifiering av bostadshusets kvalitet, som den första undertecknaren stÀllföretrÀdande Guido Dussin, som placerar i första hand i utformningen av byggnader deras kvalitet och energibesparingar.

Kvalitetshemsystem

Detta Àr ett certifieringssystem som presenterar nyheten jÀmfört med de som redan gÀller inte vara obligatorisk men att tillÀmpas pÄ frivillig basis.
Lagen som till slut kommer att godkÀnnas kan tillÀmpas pÄ design och konstruktion av nya byggnader, till interventionerna av extra underhÄll, restaurering och konservativ restaurering, förutom interventionerna frÄn renovering och av förlÀngning som inte överstiger 20% av den befintliga.
IstÀllet kommer de avgrÀnsade byggnaderna, olagligt byggda byggnader, Àven om de dÀrefter lÀker eller kondoneras, uteslutna byggnader i omrÄden med hög seismisk eller hydrogeologisk risk och byggnader med en yta pÄ mindre Àn 50 kvadratmeter.
Certifikatet kommer att utvÀrdera i energiförbrukning, med tanke pÄ en rad parametrar som isolering, exponering, orientering, skuggning och ventilation samt anvÀndning av förnybara energikÀllor.
Klassificering kommer att göras genom att ange ett nedstigande brev baserat pÄ byggnadens kvalitet, i analogi med vad som hÀnder för energicertifieringen, med vilken det kommer att finnas korrespondens.
Mer exakt föreslÄr propositionen klassificeringen baserad pÄ kategorier A, B, C och D och le kvalitetsserier 1, 2, 3 och 4. Den tidigare hÀnvisar till energieffektivitet, medan den senare tar hÀnsyn till levnadsbehoven, som kodifieras av UNI 8289 standard och frÄn Direktiv 89/106 / EEG.

Kvalitetshemsystem

RÀkningen introducerar ocksÄ kategorin av miljövÀnlig kvalitet hem för de byggnader som exklusivt byggts med naturmaterial och som endast anvÀnder förnybara energikÀllor.
Det Àr dÀrför ett certifieringssystem som inte bara syftar till att förbÀttra miljökvaliteten genom att minska den inverkan som byggnaden har pÄ miljön, men ocksÄ psykofysiskt vÀlbefinnande vars byggnader bor dÀr.
Certifieringen mÄste naturligtvis bli uppmÀrksammad av nÄgon köpare eller hyresgÀster Property.
Texten som godkÀnts av suppleantskammaren mÄste nu gÄ till senaten för slutgiltigt godkÀnnande och följs av regionala regler som ocksÄ kan förlÀnga systemet till bostadshus.
Reglerna kommer att bli verkstÀllbara sex mÄnader efter lagens ikrafttrÀdande, efter att miljödepartementet, med ett sÀrskilt dekret, har utfÀrdat riktlinjer som innehÄller de minsta kraven pÄ energieffektivitet, berÀkningsmetoderna och kraven för dem som Àr kvalificerade för certifiering.
Dessutom kan de lokala myndigheterna ta hand om eftergifter för de byggnader som kommer att anta detta system, bÄde i fördelningen av byggnadsomrÄden och för minskning av urbaniseringskostnader och skatter som Ici.


arch. Carmen GranataVideo: Quality Function Deployment | House of Quality