Micropile-teknik för att konsolidera grunden

Mikropiler är en minimalt invasiv metod för att samtidigt konsolidera jord och fundament, med användning av cementbaserade eller expanderande hartsinjektioner

Micropile-teknik för att konsolidera grunden

Konsolidera med poler och mikropiler

den sprickor på väggarna, vanligtvis i hörnen eller sidorna av windows, eller närvaron av diffus crazing, är ett tydligt symptom på förekomsten av ett misslyckande i stiftelsen. Dessa fenomen förekommer både i slätten och i kullarna, i synnerhet i tvåvåningsbyggnader ovanför marken som presenterar vissa fundament inte så djupt och i vilken grundgrunden består huvudsakligen av material av clayey naturen.

SYStab-polens anslutningsplatta detalj

SYStab-polens anslutningsplatta detalj

Förspända mikropiler

Förspända mikropiler

Micropiles förinstallerade installationsdetaljer

Micropiles förinstallerade installationsdetaljer

Mikropiler förinstallerad med SYStab-applikationen

Mikropiler förinstallerad med SYStab-applikationen

Mikropiler förinstallerad med SYStab-applikationen

Mikropiler förinstallerad med SYStab-applikationen

Mikropiler förinstallerad av SYStab

Mikropiler förinstallerad av SYStab

Konsolidering av akvedukten med förinstallerade mikropiler av SYStab

Konsolidering av akvedukten med förinstallerade mikropiler av SYStab

T-shirtrör för kanten i ca

T-shirtrör för kanten i ca

Staff Systab - förinstallerade mikropiler

Staff Systab - förinstallerade mikropiler

Förladdade stålmikropiler

Förladdade stålmikropiler

Stålmikropiler för konsolidering av armerad betong av SYStab

Stålmikropiler för konsolidering av armerad betong av SYStab

SYStab polplatta anslutningsfas

SYStab polplatta anslutningsfas

Stålmikrofiler förladdningsfas

Stålmikrofiler förladdningsfas

den avveckling i stiftelsen det är inget annat än en differentiell sänkning av byggnaden eller en del av den, orsakad av brist på konsistens hos havsbottnen, bestämd av ett starkt uttag av detsamma på grund av lågt nedbörd, särskilt under sommarmånaderna eller genom närvaron av en vattenförekomst.
För att lösa detta problem exekveras de interventioner icke-destruktiva, vilket ger användningen av pali och små poler att de på grund av sina blygsamma dimensioner (mikropilediameter 90-130 mm) kallas exakt mikropålar eller rotbunkar.

Förlikningar i SYStab-stiftelsen


Vi arbetar sedan genom att utföra en konsolidering bottenvåning: ja stärker Området utsätts för tryck som är kopplat till konstruktionens vikt.
På så sätt ingriper vi direkt i roten till problemet, vilket undviker ytterligare och farliga fel som kan komma att kompromissa, i vissa fall statisk samma byggnad och därmed dess användbarhet.
Konsolidering kan påverka både nya byggnader och befintliga strukturer. Använda detta system utgrävningar undviks av vilken typ som helst, för att med hjälp av en roterande utrustning borras marken, en rörpansar av 9-12 meter lång läggs och tryckcement eller harts injiceras från det, för att undertoner av den skadade delen av väggen.

Micropiles-realisering för SYStab-fonder


På detta sätt simuleras simuleringen byggnadsprincipen i stilthuset, där vattnet representeras av den osammanhängande eller lerajorden, därför mycket spröd och i mikropålar de representerar de riktiga fundament som kommer att ladda byggnadens vikt i djupet.
När du planerar pålar eller grundmikropiler, beroende på vilken typ av ingrepp du bestämmer dig för, måste du alltid överväga stolpen.

SYstab mikropiler


Detta ges av summan av grundlager med sidolift, där den första representerar en polens bärkraft på den djupaste punkten i kontakt med marken, som tar namnet på glödlampa, och den andra är friktionen hos polens laterala yta med marken.

Konsolidering av en byggnad med förladda stålmikropiler

När terrängens natur är mer spröd havsbotten är extremt komprimerbar och i de flesta fall är den av organiskt ursprung, som torven och lerorna organisk. I detta fall är den enda livsdugliga lösningen att ingripa med mikropålar som överför lastens struktur, eller en bra del av den, till land som är stabil i djupet.
Denna konsolideringsteknik används också av Systab, ett av de ledande företagen inom sektorn. Innan du planerar någon intervention av konsolidering med poler och mikropålar deras team av experter utför preliminära undersökningar som omfattar:
- essäer i stiftelsen, för att kontrollera tillståndet hos huvuden hos de befintliga grundstaplarna, vanligtvis av trä, och stiftets sprickbildning i c.a. ovanför den;
- geologisk undersökning med statiska penetrometriska test som ger mer detaljerad information om jordens natur och dess stratigrafi upp till hög djup;
- lättnad av närvaron av någon akviferer eller liknande i närheten.
Därefter måste vi ställa in en projekt som konsoliderar grunden marken. Bland de många typerna av konsolidering, Systab tillhandahåller också det med användning av mikropiler i stål vid infixer, i motsats till strukturen som ska konsolideras genom användning av specialerbjudanden hydrauliska uttag.

Bulkhead av mikropiler förinstallerad SYStab


Därför föredrages mikropiler i stål att monteras vid hantering av stora mängder jord, så det skulle vara nödvändigt att använda mycket stora mängder material med höga kostnader och inte alltid pålitliga resultat.
den mikropiler förladdade stål som föreslås av SYStab kan lösa problemet med misslyckande i stiftelsen också till djupa djup, trots att ha a konstruktion med låg påverkan och med lägre kostnader.
Denna typ av konsolidering består av a modulärt system av aktiva staplar bestående av element i höghållfast stål S355, armaturer i tryckjord med lämpliga hydrauliska uttag. Mikropildiametern är variabel finns i versioner från 76 till 114 mm, med tjocklekar av 8 mm i standardversionen, men om det behövs kan olika tjocklekar också tillhandahållas.

Micropiles utförande på SYStab webbplats


På grund av svårighetsgraden av uppdelningen som måste konsolideras antal mikropiler att infektera, deras längd, som kommer att definieras enligt geotekniska förhållanden och projektbehov, såväl som körtryck.
Den senare måste då vara verifierad under installationen för varje enskild pol, skjuter varje element till lämpligt djup för att utveckla projektets räckvidd. Grundläggande är post-struktur-anslutning som exekveras med stålplattor, pluggar som kan vara av kemisk eller mekanisk typ och bultar i höghållfast stål.
Efter infixing kommer inläggen att komma förladdad med en belastning som är högre än driftsbelastningen, för att inducera primärfel i den nya marken, vilket undviker oönskade framtida uppgörelser.

Förladdad mikropil i SYStab stål


De nya mikropiler fixturer de kommer äntligen att stelna med varandra med hjälp av stålplattor.

Vilka är karaktäristika för SYSTAB-förspända poler?

  • en hög en utförandegrad;
  • l 'frånvaro av vibrationer och skadliga uppmaningar under installationsfasen;
  • icke-användning av slam och cementmortbruk;
  • den inte utvinning av mark;
  • den kolla polerna genom mätning av installationstrycket;
  • den förbelastning med belastningar högre än träningen, vilket undviker risken för bosättning.

Mikropilerna för diskontinuerliga spiralformiga stiftelser

Ibland kan det hända att terrängens särskilda geologiska förhållanden av stiftelsen gör konsolideringsinterventionen med den enkla otillräckliga eller otillräckliga nära fix-posten. För dessa speciella fall föreslår SYStab a skruvhöga utrustade med diskontinuerliga spiraler.

Mikropilrör i diskontinuerligt spiralformat stål, av SYStab


dessa mikropiler med diskontinuerlig spiral stål kan kombinera fördelarna med en aktiv teknik med de med en djuphoppningsoperation men med en snabb och lågkonstruktion, som gerpålning i rotation av högar i marken, utan utvinning av jord, men med hjälp av hydrauliska motorer.

Mikropiler på byggarbetsplatsen


Propellrarna som polerna är utrustade med har a diameter variabel mellan 300 och 350 mm är propellerns form och höjd utformad för att inte störa marken under stapelfyllningen som har en standarddiameter på 76 mm.
Ett viktigt inslag i detta system är fullständig reversibilitet av stapeln som kan avlägsnas från marken på ett ganska enkelt sätt, därför särskilt lämpligt för tillfälliga strukturer i begränsade områden.

Mikropiler för sänkning: Redaktionen rekommenderar

Vem ska kontakta vid grundfel

Konsolidering av fundament med Systab mikropiler

Vid konsolidering av grunden är det möjligt att konsultera webbplatsen:systab.it
Med över 15 års erfarenhet inom branschen är Systab en verklighet som kan erbjuda state-of-the-art konsolideringssystem för återhämtning av skadade byggnader, stabilisering av stiftelser och seismisk förbättring.
Förutom konsolideringslösningar med poler och mikropålarFöretaget erbjuder även system med injektioner av långsamma expanderande hartser och differentierad densitet eller cementmortbruk, beroende på vilken typ av grund och mark som ska konsolideras.
Företaget erbjuder sina kunder en nätverk av tekniker, högkvalificerade ingenjörer och geologer som täcker hela nationellt territorium och ger dig möjlighet att tillhandahålla en helt gratis utvärdering och diagnos service!
När teknikerna har kontaktats, kommer de att verifiera naturen och risk för instabilitet, endast rådande den lämpligaste lösningen om och där det är nödvändigt att kunna räkna med differentierade lösningar och produkter. Alla SYSTAB-interventioner är utformade med stor omsorg och garanteras av erfarenheterna från cheferna, som är verksamma inom konsolidering sedan 2000.Video: