Hyresgästen, bostadsrätten och skadorna

Hyresgästen i en bostadsfastighet kan ersättas av ägaren, även om skadorna kommer från gemensamma delar.

Hyresgästen, bostadsrätten och skadorna

Inquilino

Dirigenten av afastighetsenhet belägen i ett bostadsområde Det lider skada som orsakas av samma del av golvet. Ägaren är skyldig dem till honom gottgöra. Referensstandarderna är Artiklar. 1575-1576 c.c.. de spelar reglerna: Art 1575 Huvudförpliktelser hos uthyraren Hyresvärden måste: 1) leverera hyrda varor till hyresgästen i gott skick 2) att behålla det i ett tillstånd som ska användas för den överenskomna användningen, 3) garantera fredlig njutning under leasingavtalet. Art. 1576 Underhåll av saken i gott skick Hyresgästen måste utföra, under hyresavtalet, alla nödvändiga reparationer, förutom för mindre underhåll som ligger hos hyresgästen. När det gäller mobila varor är kostnaderna för lagring och vanligt underhåll, om inte annat avtalats, buren av hyresgästen. Låt oss nu titta på fallet med skador från vanliga delar. Att ge form till detta uttalande Tänk på infiltrationsskador eller, för att stanna på vanliga saker, att bryta centralvärmesystemet. Båda händelserna kan på egen väg orsaka besvär: det betyder att i båda fallen hyresgästen har rätt att kompenseras för skadaneventuellt omedelbart. Från vem? Frågan är legitim eftersom, vanliga saker de ägs inte av ägaren av lägenheten, rectius: de är inte av hans exklusiva egendom. Och då kommer hyresgästen att begära skadestånd bara till laget? Svaret, detta säger åtminstone högsta domstolen, är negativt: hyresgästen kan också handla endast mot ägaren av fastigheten i hyran.

Inquilino2

Det läser in en senare dom det för detta ändamål det bör också komma ihåg att uthyrarens skyldighet att utföra reparationer som är nödvändiga för att hålla fastigheten i ett gott uthyrningsförhållande, enligt konst. 1576 i civillagen, gäller både den del av egendomen som exklusiv äganderätt till hyresvärden och de gemensamma delarna av byggnaden är en skyldighet som är nära förbunden med den på bekostnad av reparation och underhåll av den hyrda egendomen (se även Cass. 28.6.2010 nr 15372) (Cassation 6 mars 2012 nr 3454). För att vara ärlig, var meningen, och den som nämnts i det, gjord i ett mål om a infiltrationsskada. Därför kan vi lagligt fråga: vad heter värmesystemet? Anslutningen, enligt författaren, är allt i medägande rätt på det goda; Eftersom Tizio är delägare i en del av byggnaden är han också gemensamt ansvarig för den skada det orsakar. Den bostadsrättsliga bostaden kan dessutom alltid åtgärda situationer med abstrakt eller konkret fara om de uppstår de brådskande villkoren. Risken för att orsaka skador eller för att förvärra konsekvenserna för ett externt ämne, kan det inte betraktas som sådant?Video: Vad du ska tänka på när du besiktigar en lägenhet