Tidsfrister för att tilltala bostadsrÀttens resolutioner och föreslÄ begÀran om medling

Lagen faststÀller exakta tidsfrister för överklagandet av otÀnkbara bostadsrÀttsliga resolutioner. hur korrelerar villkoren med det obligatoriska försöket till medling?

Tidsfrister för att tilltala bostadsrÀttens resolutioner och föreslÄ begÀran om medling

Medlingsförsök

Condominial mediation

Vem avser att utöva enrÀttsliga ÄtgÀrder NÀr det gÀller bostadsrÀtter mÄste det först genomföra en förmedlingsförfarandet med en behörig myndighet som Àr registrerad i de listor som lagts av justitieministeriet.
Förfarandet för medling i bostadsrÀtter det utgör ett villkor för ansökningsförfarandet Det Àr dÀrför ett förfarande som mÄste aktiveras.
I annat fall kan den domstol som vÀckts eller den andra parten Äberopa eller motsÀtta sig det för att tillÄta att förfarandet inleds.
Parternas beteende i förhÄllande till förmedlingsförfarandet Det kan utvÀrderas i slutet av det efterföljande fallet, i syfte att fördöma rÀttsliga kostnader. förfarandet kan inte vara lÀngre Àn tre mÄnader och ett intyg mÄste utfÀrdas för att det ska kunna slutas för att bevisa sitt experiment, Àven för att rÀtten ska kunna inrÀttas.
L 'bindning av medlingsförfarandet, förklarade författningsvis Är 2012, Äterinfördes i september 2013.
FrÄn dessa fÄ begrepp, taget frÄn bestÀmmelserna i Lagdekret nr. 28/2010, följer att medling utgör ett viktigt ögonblick som syftar till att förhindra att en rÀttslig tvist uppstÄr. Det har varit kritik mot lagstiftningsval, men det hÀr Àr inte rÀtt att hantera dem.
LÄt oss gÄ tillbaka till principen, det vill sÀga korrelationerna mellan medlingsproceduren och villaprocessen:
a) nÀr ett medlingsförfarande mÄste aktiveras i villa material?
b) hur medlingsförfarandet pÄverkar procedurtidpunkten?

Medling i bostadsrÀtt

L 'konst. 71-quater disp. att. handelslagen. specificerar det för bostadskonflikt i enlighet med och för syftet med konsten. 5 Lagdekret nr. 28/2010 mÄste förstÄs att ha som föremÄl övertrÀdelse eller felaktig tillÀmpning av artiklar 1117-1139 c.c. och 61-72 utnyttja. att. cc
Ett bostadsomrÄde avser att utmana en tillhandahÄllande av administratören (Artikel 1133 i civillagen)? Innan du lÀmnar in en process mÄste du kontakta en mÀklare.
En kondomino avser utmana en resolution (Artikel 1137 i civillagen)? Idem.
den samordnade bestÀmmelser i reglerna dikterad genom lagdekret n. 28 och frÄn tekniken. 71-quater disp. att. cc tillhandahÄlla vissa undantag, eller nÄgra ÄtgÀrder mot vilka det inte Àr nödvÀndigt att frÀmja medlingsförfarandet.
De Àr:

MĂ€tningstider

a) kreditÄtervinningsÄtgÀrder för förelÀggande;
b) Förfarandena i rÄdets kammare, dvs. förfarandena i rÀttstillÀmpning och uppsÀgning av bostadsrÀttighetsadministratören (i motsatt riktning, ett isolerat fall, se Trib. Padua 24 februari 2015);
c) i försiktighetsförfaranden (t.ex. förebyggande teknisk bedömning) och brÄdskande.
LÄt oss gÄ tillbaka tillöverklagande av bostadsrÀttens resolution: Som det Àr kÀnt, enligt art. 1137 i civillagen, kan bostadsrÀttsliga resolutioner uteslutas inom trettio dagar av de som Àr nÀrvarande vid mötet frÄn dagen för resolutionen, medan i frÄnvarande datumet börjar frÄn dagen för mottagandet av protokollet.
Undantag frÄn denna tidpunkt Àr att besluten anses vara ogiltiga, enligt lagen (se artiklarna 1117-ter och 1129, fjortonde stycket cc) och hur de har katalogiserats enligt rÀttspraxis pÄ grundval av allmÀnna principer som kan hÀnföras till civillagen ( se kassering US 4806/05).
en domen gjord av domstolen i Palermo Det fokuserade pÄ korrelationen mellan utgÄngen av dekadens term och effekterna pÄ mediationens förekomst. Resultatet ser överraskande ut och kan dock utgöra en anledning till osÀkerhet i en sÄdan ömtÄlig sak: lÄt oss se varför.

UtgÄngen av överklagandeperioden och förlikningsförfarandet

det antar att ett bostadsomrÄde som vill utmana en ogiltig rapport (t.ex. för att inte nÄ det beslutskvoter som krÀvs enligt lag) mottar en rapport den 1 november 2015; han kommer att ha trettio dagar att överklaga att enligt den ordinarie arbetsordningen löper ut den 1 december 2015.
Inom denna tidsramOm han vill utmana protokollet mÄste han (med assistans av en advokat) lÀmna in en ansökan om förmedling med en organ som ligger i distriktet för det behöriga rÀttsvÀsendet.
L 'konst. 5 sjÀtte stycket, lagdekret nr. 28/2010 sÀger att begÀran om medling förhindrar engÄngsförverkan Ange dock standarden, Om försöket misslyckas ska den rÀttsliga ansökan lÀmnas in inom samma tidsfrist, frÄn och med inlÀmningen av den rapport som avses i artikel 11 i organisationens sekretariat.
Antag kondomino deponera förekomsten i ovannÀmnda termer: nÀr medlingsprocessen har slutförts, om han önskar fortsÀtta med den rÀttsliga ÄtgÀrd som han mÄste föreslÄ den under ÄterstÄende löptid eller de trettio dagar som avses i art. 1137 c.c. börjar de springa helt?
Tekniskt sett undrar man om termen avbryts och som sÄdan Äterupptas för att springa ex novo frÄn dagen för inlÀmning av protokollet eller avstÀngt och dÀrför frÄn och med detta datum bör endast de övriga dagarna beaktas.
För Domstolen i Palermo som uttryckte sig i saken med mening n. 4951 av den 18 september 2015 mÄste tidsfristens utgÄng betraktas som avbruten och inte avbrytas, eftersom det i sjÀtte stycket som nÀmnts tidigare inte innehÄller nÄgra hÀnvisningar till avbrottets effekter.
Fram till idag, dock, lÀsningen av normen Det hade lett till en diametralt motsatt lösning, det vill sÀga det hade blivit avslutat med avbrottet med en ny fullstÀndig kurs i termen, Àven om den inte hade misslyckats med att pÄpeka den olyckliga formuleringen.
Som de sÀger i dessa fall: vi kommer att se vilka andra svar som kommer att ge rÀttsvetenskap, men hoppet Àr det med en gemensam lösning, om inte ett klargörande ingripande frÄn lagstiftaren.Video: