Spåra geometrier på marken

Vi lär oss de enkla metoderna för att ge geometriska figurer på trädgårdsytan som är användbara för genomförandet av blomsterbäddar, golv och väggar.

Spåra geometrier på marken

pavimento su tracciamento circolare

Att skapa en trädgård i trädgården gör det själv golveten väg, en blomsterbädd eller något annat element som behöver en referensgeometri är inte fallet för att fortsätta på ungefärligt sätt. Faktum är att det finns mycket enkla metoder att plotta de vanligaste geometrierna på marken (linjer, rektanglar, cirklar, ellipser eller mer komplexa former) och därmed utföra ett oklanderligt jobb.
Självklart bör operationen endast utföras när du är säker på geometrier och deras dimensioner. Så spårning passar som ett av stegen för att få det färdiga arbetet. Som med alla andra byggprojekt startar vi från situationen, vi fortsätter med projektet på papper, resonerar på alla hypoteser, vi väljer den slutliga tanken och sedan rapporterar vi den på marken och utför sedan alla verk.


Nödvändigt material

Spårningen av geometrier på marken kräver några verktyg, som du troligen redan har i ditt hem eller som fortfarande finns i din trädgård eller spenderar lite pengar i en gemensam stormarknad.

spago e forbici

Du behöver tvinnar och sax, av en ribba (tejpmåttet är klart) och av pickets att drivas i marken för att markera referenspunkterna. Insatserna kan vara grenar med linjära linjer, vass eller bitar av stavar.
Slutligen kommer det att behövas något för att markera linjerna på marken. Du kan försvara dig själv med en spetspost att spåra små furar, eller, i händelse av svår terräng till furrow, av någon dammigt material av en färg som kontrasterar med jordens jord: krita, mjöl, sand eller vad som helst du föredrar.


Spårning av raka linjer

linea retta

Låt oss börja med den enklaste operationen. Att spåra en rak linje Det är tillräckligt att peka marken vid två stolpar i ändarna (början och slutet) och dra en sträng mellan dem. Efter strängens form kommer du att kunna skapa väggar, blomsterbäddar och helt raka fotgängarvägar.


Spårning av omkretsar

circonferenza

Troligtvis har du försökt det som ett barn. Ta strängen och skär den till en längd större än radien av omkrets som du vill rita. Tie ena änden av strängen till en insats och den andra till spetsposten. Se till att den återstående strängen mellan de två elementen, när den är stram, är lika med radien av omkretsen du tänker få.
Vid denna punkt placera insatsen i mitten av omkretsen och sträcka strängen, vrid den runt och spåra en fälla i marken med spetsen. Den beskrivna metoden är också användbar för att rita cirkelbågar, vilket i sin tur tillåter dig att rita mycket mer komplexa figurer. Vi tänker och exempel på blomsterbäddar med konkava och konvexa trender.


Spårar en ellips

ellisse

Om omkretsen verkar en geometrisk figur för trivial, försök sedan en "ellips. För att få en bra form proportionerliga, sätt initialt storleken på huvudaxeln och peka två pinnen i dess ändar. Placera sedan en i mitten. Slutligen plantera ytterligare två pinnar i mitten av punkterna mellan den centrala pinnen och de i ändarna. De två sista pinnarna planteras kommer att vara de som du kommer att använda som referenser för att spåra ellipsen.
Ta strängen och knyta den i en ring, vars längd ska vara dubbelt så mycket som avståndet mellan en mellanliggande insats och den som placeras i motsatt ände. Sedan passerar ringen mellan mellanliggande insatser och med en tredje spets spik sträcker strängen och ritar ellipsen på marken.


Spårning av vinkelräta linjer

linee perpendicolari

Rita en av de två raka linjerna på marken med den första metoden vi såg. Placera dig själv ovanför de två pinnarna på ett visst avstånd från varandra. Tänk på att ju mer de två pinnarna är långt ifrån varandra, desto högre nivå av precision av den vinkelräta linjen.
Använd sedan dessa två pinnen som centra för att rita två omkretsar med en radie som är större än hälften av avståndet mellan dem.
Du kommer att få två omkretsar som du skär på två ställen. Om du ansluter de två poäng som erhålls kommer ett segment att bildas vinkelrätt mot det som ursprungligen ritades.
Metoden för spårning av perpendikulär kan vara användbar på olika sätt. Till exempel, skapa kvadratiska eller rektangulära blomsterbäddar, eller att rita vinklar vinkelrätt mot en byggnad, eller att avgränsa de belagda områdena.
När de beskrivna metoderna har förstått och fastställts kan du skämma bort dig själv genom att skriva mer komplexa former, kanske härledda från summan av de enkla element som beskrivs i denna artikel.Video: (Svenska / Swedish) THRIVE: What On Earth Will It Take?