Transkriptionen av bostadsrättsförordningen

Transkriptionen är en rättslig reklam som också kan handla om bostadsrättsförordningen. Vad händer om du inte gör det?

Transkriptionen av bostadsrättsförordningen

Talar om condominium regulation ofta har man sagt att civilkoden inte ger en definition.

Trascrizione

Läran och rättspraxis de har klargjort det Fastighetsförordningen, som är ursprunget och utbildningsförfarandet (godkännande av enskilda köpare av bostadsrättsenheter i förordningen utarbetad av den ursprungliga ägaren av hela byggnaden eller upplösningen av bostadsrättsförsamlingen röstades av majoriteten i enlighet med artikel 1136 andra stycket i civillagen) med avseende på dess särskilda funktion att utgöra en slags konventionell status för bostadsrätten, som styr sitt liv och verksamhet som ledningsorgan ( bindning av en norm för specifika aspekter av lagstiftningsdisciplinen) som en handling som syftar till att påverka ett konceptuellt unikt multifaktivt förhållande med en uppsättning rättsligt bindande regler för alla bostadsrätter (Scorzelli Fastighetsförordningen, Fag, 2007 conf. Cass. 29 november 1995 n. 12342). Egenheten hos avtalsreglering ligger i det faktum att det undertecknas av alla bostadsrätter är jämförbart med ett verkligt kontrakt. Detta innebär att parterna, genom att acceptera det, kan begränsa dina rättigheter på delarna av exklusiv egendom eller de i villa. När det gäller den första hypotesen gäller det avtalsreglering som innehåller en klausul som förbjuder destinationen för en fastighetsenhet i en restaurang eller ålägger förbud mot besittning av hundar. När det gäller de gemensamma delarna, hänvisas till klausulen som ger solbeläggning för exklusiv användning av bostadsrättsägarna av fastighetsenheterna som ligger på översta våningen eller pålagrar rätten att passera på delar av byggnaden etc. Beroende på förbudet eller bördan som presenteras i avtalet, att vara effektivt även mot tredje part (tänk på framtida köpare av lägenheterna) måste vara transkriberas vid konservatoriet av offentliga fastighetsregister. Bristen på transkription påverkar inte regleringens giltighet: helt enkelt det gör det inte motståndskraftigt mot tredje part orelaterat med det avtalsförhållandet. Om Tizio köper från Caio och inte loggar in? acceptera en icke-transkriberad reglering är inte möjlig ålägga att inte använda Paving i exklusiv användning i Sempronio. Om det emellertid finns transkription det gör tillämplig förordning bortom acceptans: aktens publicitet gör det faktiskt alltid kunnigt för alla. Hur man säger: dåligt för dem som inte visste. Transkriptionen är emellertid ett förfarande som endast avser egendom och andra verkliga rättigheter som indikeras av konsten. 2643 c.c.. Avtalsbestämmelser reglerar ofta inte riktiga rättigheter utan är begränsade till fastställa avgifter och skyldigheter för parterna.

Trascrizione2

I detta fall kan förordningen inte transkriberas och måste alltid accepteras av varje köpare för behåll dess giltighet. I den meningen är det vanligt i Cassation att med fastighetsbestämmelserna kan vikter bestå av fastighetsenheter av exklusivt ägande och till fördel för andra bostadsenheter, vilket motsvarar krympningen och utvidgningen av respektive ägares befogenheter eller kan införa positiva prestationer mot dem och till förmån för andra bostadsrätter eller olika ämnen, eller kan begränsa njutningen eller utövandet av äganderätten till fastighetsenheten. I det första fallet kan en tjänsträttighet konfigureras, vilken kan transkriberas i fastighetsregistren. i den senare en reell kostnad och i tredje en "propter rem" skyldighet, inte transkriberbar. Förbudet att tilldela fastigheten till en viss destination eller att utöva vissa aktiviteter kan klassificeras i den senare institutionen (Cass. 5 september 2000 n. 11684).Video: