UNI 10738 standard

UNI 10738/2019 beskriver de uppdaterade kriterierna för att verifiera sÀkerheten hos gasanlÀggningar för hushÄlls- och liknande anvÀndningar med en effekt som inte överstiger 35 kW.

UNI 10738 standard

UNI (Italienska nationella föreningsorganet) har officiellt publicerat standarden UNI 10738: 2012. Denna standard beskriver de uppdaterade kriterierna för att verifiera sÀkerheten hos gassystem för hushÄll och liknande anvÀndning. Referensgasapparaterna har en effekt som inte överstiger 35 kW. För dem Àr referensstandarderna för design och installation av gasanlÀggningar fortfarande UNI 7129-standarden för metangasanlÀggningar, de senaste uppdateringsdatumen frÄn 2008 och UNI 7131.
Normen UNI 7131 HÀnvisar till vÀxter för gasol (flytande propangas) för hushÄllsbruk som inte levereras av ett distributionsnÀt. Det ultimata mÄlet med UNI 10738: 2012 Àr att faststÀlla om den kontrollerade anlÀggningen Àr sÀker och dÀrför fortfarande kan anvÀndas eller om det Àr nödvÀndigt att genomföra insatser pÄ den. Hittills tillÀmpades UNI 10738 av 1998 endast för gasanlÀggningar med inhemsk eller liknande anvÀndning och som redan före den 13 mars 1990 existerade.

tubi gas metano manometri

Normen utgjorde dÀrför den enda hÀnvisningen före ikrafttrÀdandet av lagen 46/90 i sin tur ersatt av D.M. 37/08. UNI 10738 av 1998 anvÀndes för att verifiera de vÀsentliga sÀkerhetskraven för gasanlÀggningar för inhemsk och liknande anvÀndning senast den 31 december 1998. Allt detta med avseende pÄ tvÄ andra referenser Lagstiftning: lag 266/97 och D.P.R (presidentdekret) nummer 218 av 1998.
I mÄnga av de gamla byggnader existerande i vÄrt land finns det ofta inhemska gasanvÀndningsanlÀggningar som har funnits i över tio Är och inte har en försÀkran om överensstÀmmelse (M.M. 37/08). I sÄdana fall gör standarden, som nyligen publicerats, det möjligt att kontrollera dess sÀkerhet och hÄlla reda pÄ den genom att dokumentera den med en teknisk verifieringsrapport och medföljande försÀkran om överensstÀmmelse avseende de genomförda ÄtgÀrderna. I allmÀnhet uppstÄr dessa speciella situationer endast vid byte av pannan eller behovet av anslutning till metaniseringsnÀtet.
Det bör noteras att UNI 10738 inte gÀller vÀxter som faller under omstÀndigheterna i brandbekÀmpningstekniken (ministerdekret av den 12 april 1996). 10738-standarden följer, uppdaterar och integrerar de kontroller som den gamla planerar med nya element version som gör det möjligt för tekniken att kontrollera om anlÀggningen har de vÀsentliga sÀkerhetskraven.

VÀsentliga sÀkerhetskrav enligt UNI 10738/12

De vÀsentliga sÀkerhetskraven i UNI 10738/12 Àr: tÀtheten hos det inre gassystemet, lÀmpligheten hos de material som anvÀnds för att göra systemet inklusive anslutningssystemen och de relativa lÀggningsmetoderna och monteringsrummens lÀmplighet av apparaterna och deras kompatibilitet, lÀmpligheten för ventilation och ventilation av lokalerna vid behov, det korrekta drift av apparaterna och relaterade kontrollanordningar, reglering, sÀkerhet, evakueringssystemens förbrÀnningsprodukter och den relativa kompatibiliteten med apparaterna, enligt UNI 10845 av 2000.

fiamma gas metano

Resultaten av ovanstÄende kontroller mÄste vara i detalj beskrivs av verifierande tekniker pÄ en specifik teknisk verifieringsrapport. Den tekniska verifieringsrapporten Àr i sin tur tillÀgg A till samma standard UNI 10738/12.
Samma tekniker kontrollören, pÄ samma sÀtt som 1998 Ärs version av den angivna standarden, kan den uttrycka tre nivÄer av bedömning i förhÄllande till det analyserade systemet: vÀxten kan vara lÀmplig för drift, anlÀggningen kan vara lÀmplig för tillfÀllig drift och slutligen systemet kan inte vara lÀmplig för drift.
I det andra och tredje fallet mÄste vÀxten vara respektive strikt tillfredsstÀllande för normerna inom 30 dagar eller slÀckas.Video: A National Conversation on Civility - Live from George Washington University