Vad cassationen säger i händelse av bristande överensstämmelse med landskapsbegränsningarna

Vilka är kriterierna för att bestämma de påföljder som gäller vid byggnadsintervention i området som omfattas av landningsrestriktioner. Vad cassationen säger

Vad cassationen säger i händelse av bristande överensstämmelse med landskapsbegränsningarna

Vilka är påföljderna om du bygger utan landstillstånd i ett begränsat område?

Vilka skyldigheter ska respekteras för nya byggnader eller jag förlängningar av befintliga som utförs i områden som omfattas av landskapsbegränsning?
den Court av högsta domstolen, med den senaste meningen n. 16697 av den 16 april, ställa in kriterier nödvändigt för att utvärdera om ett specifikt ingripande kan konfigureras som en ny konstruktion eller en förlängning, tolkning av saken relaterad till landskapsbrott som avses i artikel 81 i lagdekret 42/2004.

Nya byggnader och landskapsbegränsningar


Låt oss se vad koden för kulturarv och landskap avser när det gäller landskapsbrott. Baserat på lagstiftningen, någon, utan den föreskrivna tillstånd eller i motsats till det, utför arbeten av något slag på anlagda tillgångar, straffas med påföljder som avses i artikel 44 c) i den konsoliderade lagen om byggande (380PR DPR).
Ovannämnda påföljder gäller både vid missbruk för byggnadsändamål och vid ingrepp i området som är föremål för konstnärliga, arkeologiska, historiska, miljömässiga, landskapsbestämmelser i total avvikelse eller i avsaknad av tillstånd. Detta är ett straff för arresteringen av upp till två år och en böter på 15 493 till 51 645.
Sanktionerna blir svårare, tillämpar fängelse från en till fyra år, om byggnadsåtgärderna överstiga gränserna på 1.000 m3 för nya byggnader och överstiga 30% av volymen för förlängningar.
Det är därför viktigt att definiera vilken typ av intervention som genomförs i syfte att tillämpa sanktionen. Hur går man vidare?
Det är nödvändigt att fastställa om det område där byggnaden uppfördes tidigare var fri eller om den upptogs av en annan byggnad, även om den senare rivits.
Du har nybyggnad endast om området var fritt och därför byggdes från grunden. Det kommer att ha förlängning även vid rivning med total rekonstruktion, även om det hände med olika former och material. I det här fallet måste volymvariationen bestämd på färdiga arbeten beräknas. Eftersom detta inte är en ny byggnad under landskapsprofilen, kan den resulterande konstruktionen i slutet av arbetena överstiga 1000 m3 under förutsättning att de uppfyller de volymetriska kriterierna på grundval av vilka det inte får vara större än 30% av den ursprungliga.Video: