Vad hÀnder nÀr ett bostadsrÀtt Àr fördelaktigt?

Om det i en fastighetsenhet finns en annan riktig rÀtt, till exempel bruksfrisÀttningen, vad Àr dess stÀllning gentemot bostadsrÀtten? Vem ska betala kostnader och underhÄll?

Vad hÀnder nÀr ett bostadsrÀtt Àr fördelaktigt?

NÀr bostadsrÀtten inte Àr en Àgare utan en anvÀndningsindustri

L 'nyttjanderÀtt det Àr en riktig rÀtt till njutning pÄ andras sak.
till riktigt rÀtt betyder en persons rÀtt till en sak (mobil eller fast) som utövas utan att en tredje part placeras.

Usufrutto in condominio

De verkliga rÀttigheterna till njutning pÄ vad andra Àr gudar verkliga rÀttigheter c.d. mindre.
Detta beror pÄ att det juridiska förhÄllandet som Àr uppbyggt mellan Àmne och gott det Àr mindre intensivt Àn det som Àr etablerat i den grundlÀggande verkliga rÀtten, det vill sÀga rÀtten till egendom.
Det Àr vÀrt att undersöka hur man stÀller inbruksbruk i bostadsrÀttsförhÄllandena.
I enlighet medkonst. 978 c.c. nyttjanderÀtt den utgörs av lag (t.ex. laglig förÀlskelse av förÀldrar pÄ minorbarns egendom), för parternas vilja (t.ex. kontrakt) eller per motsatt besittning (innehav förlÀngd för mer Àn 20 Är).
Vem förvÀrvar bruksbruket namnet nyttjanderÀttshavare, medan Àgaren kommer att ringa sig sjÀlv naken Àgare.
den varaktigheten av bruket det kan aldrig överstiga den livsfarliga livets liv.
Bara sÀrskild konnotation av denna rÀttighet leder till en serie specifikationer i förhÄllande till rÀttigheter och skyldigheter för den vÀsentliga anvÀndaren i förhÄllande till den sak han har i ververing.
Bland dessa specifikationer, om huset ligger i ett bostadsomrÄde, inkludera de som rör den roll som den usufructuary spelar inom condominium forum.
Att vara kÀnd Àr faktiskt det med condominium termi teknisk mening, hÀnvisa till Àgare av fastighetsenheten, det Àr logiskt att frÄga:
en gÄng pÄ den fastighetsenheten finns det en annan riktig rÀttighet (i detta fall bruksbruket) vad Àr din position mot bostadsrÀttslÀget?
Total uteslutning eller fullt deltagande?Svaret Àr ett mittvÀgen.
Det finns tvÄ, huvudsakligen regler att hÀnvisa till.
L 'konst. 67, tredje och fjÀrde styckena, c.c.. som lyder:
Den stiftande delen av en plan eller del av byggnadens vÄning utövar röstrÀtten i frÄgor som gÀller vanlig administration och den enkla Ätnjutandet av gemensamma saker och tjÀnster.I diskussionerna om innovationer, rekonstruktioner eller extra underhÄllsarbeten i de gemensamma delarna av byggnaden ligger röstrÀtten med Àgaren.
I huvudsak Àr detusufructuary har rÀtt att delta i bostadsrÀttslivet (som om det var en riktig bostad) inom grÀnserna för frÄgorna om den vanliga hanteringen av den gemensamma saken.

Vem skickar jag ett mötesmeddelande till brukaren?

Usufrutto in condominio

Faktum Àr faktiskt frÄgan behandlas inte direkt av lagen som i stÀllet begrÀnsar sig till att reglera fördelningen av röstrÀtten.
Genom logik, administratören som endast indexerar en montering för frÄgor som rör vanlig förvaltning pÄstÄr inte fel om du skickar meddelandet om sammankallning endast till brukaren.
För att vara sÀker Att inte Ädra sig tvister Àr dock definitivt tillrÄdligt skicka det till bÄda parter, lÀmnar dem organisationen av profilerna i deras relation.
den direkt deltagande i bostadsrÀttsliv medför den direkta och omedelbara följden av bördan att delta i kostnaderna för förvaltningen av gemensamma saker.

Vem betalar utgifterna och underhÄllet, den vÀsentliga eller Àgaren?

I tystnaden av de regler som dikteras inom omrÄdet bostadsrÀtt, Àr normerna att hÀnvisa till Artiklar. 1004-1005 c.c..

Usufrutto in condominio

L 'konst. 1004 c.c.. lyder:
Utgifterna och, i allmÀnhet, kostnaderna i samband med vÄrdnad, administration och vanligt underhÄll av saken bÀrs av den bruksbeslutande.De extraordinÀra reparationer som erfordras vid bristande uppfyllelse av vanliga underhÄllsförpliktelser Àr ocksÄ för hans bekostnad.
KostnadsbestÀmmelserna kompletteras medkonst. 1005 c.c.. enligt vilken
ExtraordinÀra reparationer Àr Àgarens ansvar.ExtraordinÀra reparationer Àr nödvÀndiga för att sÀkerstÀlla stabiliteten hos mastvÀggarna och valvarna, byte av balkar, renovering, helt eller till stor del av tak, golv, trappor, vallar, akvedukter, kvarhÄllande vÀggar eller vÀggar.Fruktansvarig mÄste betala Àgaren, under bruksfrisÀttningen, rÀntan pÄ de belopp som anvÀnds för extraordinÀra reparationer.
I detta sammanhang Àr det anvÀndbart att understryka det, precis som det hÀr direkta deltagandet i bostadsrÀttslivet, ocksÄanvÀndningspliktiga, inom ramen för de utgifter som den Àr skyldig att bidra till, kan bli föremÄl för rÀttsliga ÄtgÀrder för Äterkrav av fordran enligt art. 63 tillgÀngliga att. handelslagen. (omedelbart verkstÀllande förbud).Video: Detta bör du ha koll pÄ om brf:ens ekonomi