När ska man begära en tidigare teknisk bedömning

Om det är ett brådskande behov att få de offentliga platserna granskade av en offentlig tjänsteman, kan en teknisk utredning eller en domstolskontroll begäras.

När ska man begära en tidigare teknisk bedömning

foto1

Enligt art. 692 och följande artiklar i civilprocesslagen kan det begäras att a teknisk bedömning, eller en rättslig inspektion.
Detta uppnås när det är angeläget att ha status för de undersökta platserna eller de förhållanden där de uppstår, på grund av en katastrofal händelse som kan tillskrivas andra.
Detta är vad som fastställs av konst. 696 i civilrättsliga förfarandet, vilket dessutom visar hur mycket den tekniska bedömningen och domstolskontrollen, om brådskan är nödvändig, också kan ordnas på den aktuella personen och om detta tillåter dig på den person mot vilken förekomsten föreslås.
Den tekniska bedömning som avses i första stycket kan också omfatta bedömningar av orsaker och skador som rör revisionsobjektets syfte.

På detta sätt, domare innehavaren av ett mål gör det möjligt att genom försiktighetsförfaranden fastställa fakta, omständigheter och status på platserna, först att uttala mening.
Detta beror på att i vissa fall kan särskilda situationer förändras över tid, vilket gör de efterföljande rättsliga och rättsliga åtgärderna ogiltiga.
Lag 80 av 2005 har rikligt ändrats civilrättsliga förfarandet, särskilt inom området försiktighetsförfaranden.
Vi har bevittnat modifikationen av konsten 696 av c.p.c. på teknisk kontroll och rättslig inspektion såväl som införandet av konst. 696 bis, angående förebyggande tekniskt rådgivning med tanke på tvistens sammansättning.

Förebyggande teknisk konsultation ex art. 696-bis

När det gällerkonst. 696-bis den civilrättsliga förfarandet, detta infördes som ett institut för en tidigare teknisk rådgivning i syfte att lösa tvisten.
Artikel. 696-bis fastställer det Tillhandahållande av teknisk rådgivning i förväg kan också begäras utöver de villkor som avses i artikel 696 första stycket i syfte att fastställa och bestämma krediter som härrör från det otillräckliga genomförandet av avtalsförpliktelser eller från olagligt faktum.

foto 2

Domaren fortsätter enligt tredje stycket i samma artikel 696. Konsulten, innan det föreskrivs att rapporten lämnas in, försöker, om möjligt, parternas förlikning.
I slutändan var denna artikel avsedd för förena Parterna undviker således att göra sig till en verklig sak, i syfte att lätta på byrån för civilrättsliga förfaranden.
Om du når en muntlig överenskommelse, med relativ förlikning, gör domaren effektiv och verkställande denna verbala process genom dekret, med tanke på tvistlösningen.
I motsatt fall kan parterna begära att konsultens rapport lämnas in i handlingarna och förvärvas i efterföljande bedömning av förtjänst.

Vad är en förebyggande teknisk bedömning

Den förebyggande tekniska bedömningen är a försiktighetsförfarande, som syftar till att etablera, nästan frysande, de objektiva tekniska orsakerna som orsakade en defekt.
I allmänhet är vi beroende av institutet förförebyggande teknisk bedömning, närhelst det finns behov av att genomföra insatser som, snarast, återställ platser och därmed undanröja de skadliga situationerna som orsakats av det som bestreds.

När ska man begära en tidigare teknisk bedömning

Innan du fortsätter att begära a förebyggande teknisk bedömning och kanske, även innan du kontaktar en advokat, är det lämpligt att lita på en betrodd tekniker, till vilken problemet ska lösas.
Utsikt över naturen teknik av omständigheten som bestämmer en given tvist krävs en bedömning som kan fastställa teknisk uppehälle av vad som är önskvärt, och kan vid behov utmana vid överklagandefasen.

foto 4

Utan att ta någonting ifrån roll som naturligtvis hör till en advokat i samband med en tidigare teknisk bedömning måste det sägas att eftersom dessa är orsakerna vars syfte ofta är en teknisk tvist, dom den domare Det kommer att bli villkorat av de bedömningar som utarbetats av de utsedda teknikerna.
Baserat på meningen i Court av CivilcassationAvsnitt II, n.2800 av 06.02.2008 visar att från bedömningar och resultat som gjorts i förebyggande fas kan domaren dra nytta av användbara delar som uppskattas och utvärderas tillsammans och i samband med de andra processuella resultaten kan bidra till att finna sin övertygelse för att det är ett eller annat antagande.
Detta visar effektiviteten hosförebyggande teknisk bedömning, kort sagt a.t.p. Som ett instrument som domarna använder:
- innan du kan formulera din egen mening
- när det är nödvändigt att kontrollera statusen för platser
- När kvalitet eller skick av saker och fakta måste undersökas.
den preliminärt samråd en tekniker är enligt vår åsikt nödvändig eftersom det kommer att kunna fastställa huruvida villkoren för vilken begäran om rättsliga förfaranden.
Samtidigt, under denna fas kognitiv kommer att utvärderas från fall till fall tillexistens av någon defekter av konstruktion, bristande överensstämmelse med industristandarder och så vidare.

Hur man begär en tidigare teknisk bedömning

Liksom alla procedurer, ocksåa.t.p. Att beviljas följer sitt eget förfarande som vi anger nedan.
Vissa av teknisk uppehälle av skadorna led, fortsätter vi vidare till övningen.
L 'advokat valda kommer att följa förfarandet för ansökan till domstolen och efter att ha hört domstolen del tekniker och efter att ha läst sin första rapport, kommer han att förbereda begäran om en tidigare teknisk bedömning.
I förevarande fall av överklagande för a.t.p. Skälen till överklagandet kommer att anges med hänvisning till de omtvistade tekniska aspekterna och de skador som lidit.
L 'advokat av den omedelbara delen insättning ett överklagande till domstolen som ansvarar för territoriet och samtidigt underrättar den andra parten om överklagandet.

foto 3

När begäran om teknisk bedömning har lämnats in, om det behövs tillåtlighet måste utmana, eller upptäckas, före den första utfrågningen.
den Domstolens ordförande, när den tekniska bedömningen har beviljats, utser a kontors teknisk konsult, c.t.u., och fastställer det datum då konsulten och parterna måste vara inför domstolen.
Vid det tillfälle kommer de tekniska frågorna att identifieras, på grundval av vilka de c.t.u. han måste uttrycka sig själv.
den kontors teknisk konsult, när du har svurit in, måste utarbeta en teknisk rapport mot bakgrund av den utförda inspektionen.
Detta måste ske, obligatoriskt, i närvaro av del teknisk konsult.
Efter betydande förändringar av konst. 696 av c.p.c.rättslig inspektion, kan också innehålla bedömningar, med hänvisning till skadan och orsakerna som ledde till en katastrofal händelse.
Med andra ord, c.t.u. Det kan i sina egna undersökningar även innehålla orsaker som har bestämt särskilda händelser.
Dagen för inlämning av rapporten kommer att fastställas av domaren.
Domstolens ordförande, enligt art. 695 i civilprocesslagen, ger sökanden möjlighet att utnyttja en tidigare teknisk bedömning genom enorder inte överklagande.Video: Lukas Graham - Love Someone [OFFICIAL MUSIC VIDEO]