När krävs förhandsanmälan att starta en byggarbetsplats?

Arbetslagstiftningen föreskriver att en särskild anmälan skickas till den lokala ASL innan arbetet på en byggarbetsplats påbörjas.

När krävs förhandsanmälan att starta en byggarbetsplats?

Syftet med den preliminära anmälan

Preliminär anmälan bidrar till att öka säkerheten på byggarbetsplatser.

Förutom de övriga lagliga skyldigheterna (inklusive till exempel presentation och upphandling av bygglovstillståndet, ansökan om tillstånd för byggnader som är bundna eller faller i områden med landskapsbegränsningar, deponering av strukturprojektet för relevanta åtgärder mot förebyggande åtgärder seismisk risk och utnämning av den person som är ansvarig för säkerheten vid utformning och utförande),artikel 99 punkt 3 i lagdekret 81/2008 inom området för arbetsplats säkerhet föreskriver sändningen av en särskild preliminär anmälan innan byggandet börjar.
Denna uppgift har som huvudsyfte att informera de behöriga tillsynsorganen om upprättandet av nya platser inom respektive behörighetsområde för att kunna planera inspektioner och kontroller: det är därför en åtgärd som syftar till att minska risken för olyckor och skador.

När förhandsanmälan krävs

Sändningen av förhandsanmälan krävs för nästan alla byggarbetsplatser.

Förhandsanmälan är nödvändig i många fall (praktiskt taget sammanfaller med dem för vilka utarbetandet av Säkerhetsplan och samordning), och närmare på byggarbetsplatsen:
- De befinner sig, även inte samtidigt, två eller flera verkställande företag;
- Även om det bara finns ett företag antas det attarbetsenhet lika med åtminstone tvåhundra män dagMed andra ord, när arbetets varaktighet och arbetsbelopp kräver minst tvåhundra arbetsdagar, som inte är avsedda som kalenderperiod, men som summan av de arbetsdagar som tillhandahålls (även samtidigt) av enskilda arbetstagare och egenföretagare som arbetar på byggarbetsplatsen.
- När, efter utförandet av varianter under konstruktion, uppträder en av de två ovan nämnda situationerna.
Därför kan sändning av förhandsanmälan också begäras för ingrepp, som till exempel vanligt underhåll, för vilket en byggnadspraxis normalt inte krävs.

Innehållet i den preliminära anmälan och inlämningsmetoden

Anmälan måste skickas före arbetets faktiska start.

Förhandsanmälan måste utarbetas på en specifik form (allmänt tillgängligt på de olika lokala hälsovårdsinstitutionernas institutionella webbplatser) och måste innehålla följande uppgifter:
- Datum för meddelandet, uppenbarligen före själva verkstarten
-adress på byggarbetsplatsen (kommun, gata och husnummer);
- personuppgifterna för kund (namn, efternamn, bostadsadress och personnummer)
- personuppgifterna för ansvarig för arbetet, som nästan alltid sammanfaller med kunden eller med verkställande direktören
- personuppgifterna för ansvarig för säkerheten under planerings- och genomförandefaserna: det här är tekniker (arkitekter, ingenjörer eller landmätare) som har en särskild kvalifikation;
- verkets karaktär av projektet och typ av ingripande, med hänvisning till vad som anges i kvalifikationen och / eller klassificeringen i kommunala byggregler eller i Enkel text på konstruktion;
- Den troliga datum för den faktiska starten av arbetena, och deras förväntad varaktighet;
- det maximala antalet arbetare närvarande samtidigt på plats;
- det maximala antalet verkställande företag och egenföretagare på plats, inte nödvändigtvis samtidigt, och även deras identifieringsdata (företagsnamn, momsnummer, skattekod, handelskammarens registreringsnummer etc.);
- Totalt antal arbeten, som följer av beräkningsmetrisk beräkning eller från Kontraktsavtal.
Anmälan måste upprättas och undertecknas av arbetschefen eller direkt av kunden (eller hans juridiska ombud när det gäller en juridisk person).
Sändningsmetoderna kan variera beroende på referensenheten: det är i allmänhet möjligt att utföra en registrerat brev med returkvitto, skicka via fax eller ens via telematiska medel, med certifierad e-post eller en specifik webbplats. I vissa institutioner är detta senare läge verkligen den enda som planeras, och det är därför tillrådligt att erhålla förhandsinformation. Du måste också verifiera filen med ett kit för digital signatur.
Mottagande organ är Lokal ASL, den Provincial Department of Labor (ex Arbetsinspektionen) och, om en byggnadspraxis krävs för utförandet av arbetena, också vanligt, det beror på fallet, One-Stop Shop for Building, Private Building-tjänsten eller Technical Office.
Dessutom måste en kopia av den preliminära anmälan vara exponerad på ett synligt sätt på byggarbetsplatsen (precis som det händer för skyltarna med uppgift om kunden, formgivaren, arbetsdirektören, verkställande bolaget, detaljer om byggnadspraxis etc.) och hålls tillgänglig för eventuella kontroller tillsammans med återstående obligatorisk dokumentation (projekt, säkerhetsplan Durc...).Video: